Výsledky talentových skúšok z dňa 9.4.2019

študijný odbor: 8261 M propagačná grafika    
           
Poradie Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia
  1. S012    30  183   213 PT
  2. S673    30  181   211 PT
  3. S382    30  179   209 PT
  4. S444    30  168   198 P8
  5. S331    30  163   193 PT
  6. S428    30  163   193 PT
  7. S962    24  160   184 PT
  8. S598    24  156   180 PT
  9. S874    30  149   179 PT
 10. S203    30  149   179 PT
 11. S143    28  148   176 TV
 12. S463    20  152   172 TV
 13. S816    20  152   172 TV
 14. S582    24  146   170 TV
 15. S948    30  137   167 TV
 16. S590    24  141   165 TV
 17. S429    22  141   163 TV
 18. S265    16  144   160 TV
 19. S190    24  136   160 TV
 20. S010    18  141   159 TV
 21. S559    20  133   153 TV
 22. S511    16  135   151 TV
 23. S949    30    0    30 TC
 24. S674    30    0    30 TC
 25. S525    18    0    18 TC

 

študijný odbor: 8283 M reklamná tvorba    
           
Poradie Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia
  1. S444    30  168   198 PT
  2. S602    24  160   184 PT
  3. S195    28  148   176 PT
  4. S926    20  153   173 PT
  5. S247    14  159   173 PT
  6. S463    20  152   172 PT
  7. S816    20  152   172 PT
  8. S983    22  140   162 PT
  9. S205     8  146   154 PT
 10. S840    10  135   145 TV
 11. S824    12  132   144 TV
 12. S406    22    0    22 TC
 13. S702    20    0    20 TC
 14. S433    18    0    18 TC

 

študijný odbor: 8260 M propagačné výtvarníctvo  
           
Poradie Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia
  1. S648    28  169   197 PT
  2. S331    30  165   195 P8
  3. S740    30  164   194 PT
  4. S238    26  167   193 PT
  5. S988    30  160   190 PT
  6. S738    30  160   190 PT
  7. S975    18  170   188 PT
  8. S809    24  162   186 PT
  9. S297    28  158   186 PT
 10. S841    16  167   183 PT
 11. S091    28  154   182 PT
 12. S541    30  149   179 PT
 13. S229    30  148   178 PT
 14. S392    22  154   176 PT
 15. S051    22  152   174 PT
 16. S434    24  149   173 PT
 17. S172    24  145   169 PT
 18. S664    16  150   166 TV
 19. S225    20  145   165 TV
 20. S815    20  144   164 TV
 21. S790    20  143   163 TV
 22. S983    22  140   162 TV
 23. S010    18  141   159 TV
 24. S118    14  143   157 TV
 25. S819    12  136   148 TV
 26. S741    30    0    30 TC
 27. S365    18    0    18 TC
 28. S071    16    0    16 TC

 

študijný odbor: 8296 M grafický dizajn    
           
Poradie Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia
  1. S074    28  170   198 PT
  2. S600    28  170   198 PT
  3. S614    30  165   195 PT
  4. S386    20  163   183 PT
  5. S518    30  149   179 PT
  6. S023    26  151   177 P8
  7. S056    22  154   176 PT
  8. S067    26  150   176 PT
  9. S448    28  147   175 PT
 10. S398    20  153   173 PT
 11. S838    12  160   172 TV
 12. S137    22  147   169 TV
 13. S347    18  146   164 TV
 14. S940    18  145   163 TV
 15. S429    22  141   163 TV
 16. S265    16  146   162 TV
 17. S514    22  140   162 TV
 18. S418    20  141   161 TV
 19. S190    24  136   160 TV
 20. S118    14  143   157 TV
 21. S411    18  138   156 TV
 22. S652    22  133   155 TV
 23. S205     8  146   154 TV
 24. S662    10  136   146 TV
 25. S761    30    0    30 TC
 26. S775    24    0    24 TC
 27. S494    24    0    24 TC
 28. S990    18    0    18 TC

 

študijný odbor: 8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn  
             
Poradie Kód žiaka Body za ZŠ a súťaže Body za prijímacie skúšky Celkový počet bodov Kód rozhodnutia  
      1. S327    24  187   211 PT  
      2. S774    30  177   207 PT  
      3. S291    30  164   194 PT  
      4. S772    26  163   189 PT  
      5. S201    30  153   183 PT  
      6. S510     8  172   180 PT  
      7. S023    26  151   177 PT  
      8. S981    30  146   176 PT  
      9. S104    18  158   176 PT  
10. S014    26  148   174 TV  
11. S247    14  159   173 TV  
12. S212    28  144   172 TV  
     13. S333    30  141   171 TV  
     14. S059    18  153   171 TV  
     15. S613    24  146   170 TV  
     16. S533    30  140   170 TV  
     17. S506    30  139   169 TV  
     18. S085    20  148   168 TV  
     19. S826    22  145   167 TV  
     20. S901    30  137   167 TV  
     21. S347    18  146   164 TV  
     22. S638    24  138   162 TV  
     23. S206    26  135   161 TV  
     24. S177    16  143   159 TV  
     25. S249    18  139   157 TV  
     26. S286    16  138   154 TV  
     27. S319    18  135   153 TV  
     28. S179    18  100   118 T0  
     29. S842    40    0    40 TC  
 30. -  31. S575    28    0    28 TC  
 30. -  31. S647    28    0    28 TC  
     32. S031    20    0    20 TC  
     33. S700    18    0    18 TC  
     34. S706    14    0    14 TC  
             
PT - žiak prijatý na základe kritérií talentových skúšok    
TV - žiak tal. skúškam vyhovel, ale skončil na nepostupovom mieste - je neprijatý
TC - žiak sa talentových skúšok nezúčastnil      
T0 - žiak talentovým skúškam nevyhovel      
P8 - žiak bol prijatý na 2 študijné odbory