O škole

Žiacka rada

Žiacka rada v šk. roku 2018/19

Výbor ŽR: 

Predseda: Antónia Bujňáková, II.B
Podpredseda: Lenka Vargová, III.A
Zapisovateľ: Dominika Sykorová, IV.B                                  

Triedne samosprávy v šk. r. 2018/2019

Triedy Hovorca triedy Podpredseda Pokladník
I.A Cyntia Švrlingová Denisa Balužinská Juraj Semaník
I.B Ľubomír Maťaš
Damián Havrilla Sofia Kollárová
II.A Jakub Kundrík
Zuzana Baranová Sofia Rozsýpaná
II.B Antónia Bujňáková Andrea Fričová Vanesa Lizáková
III.A Lenka Vargová Patrik Tupta Katarína Gajdošová
III.B Kristián Kurťak Simona Hudrichová Soňa Pacosová
IV.A Patrícia Čechová Dominika Lešková Ivana Miženková
IV.B

Dominika Sykorová

Klaudia Strachanová Mária Ščerbová