O škole

Rada školy

Školský rok: 2018/2019

Funkčné obdobie: 2016-2020

Dátum ustanovujúceho zasadnutia: 30.4.2016

Platnosť od: 25.05.2018 – 30.4.2020

P. č.

Meno a priezvisko

Pozícia Zastúpenie
1. Mgr. art. Jozef Poník predseda RŠ pedagogický zamestnanec
2. Ing. Štefan Hofer podpredseda RŠ zákonný zástupca žiaka
3. Ing. Alena Džuganová zapisovateľ nepedagogický zamestnanec
4. Leščáková Viera, PaedDr. člen RŠ pedagogický zamestnanec
5. Mézešová Martina Bc. člen RŠ zákonný zástupca žiaka
6. Fürješová Valéria člen RŠ zákonný zástupca žiaka
7. Ing. Andrea Turčanová člen RŠ zástupca zriaďovateľa
8. PhDr. Jozef Lukáč člen RŠ zástupca zriaďovateľa
9. Mgr. Matúš Kipikaša člen RŠ zástupca zriaďovateľa
10. Ing. Baránek Vladimír člen RŠ zástupca zriaďovateľa - SŽK
11. Antónia Bujňáková člen RŠ žiak