Kontakt

Kontaktné údaje

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU

Vodárenská 3
Prešov 08001
Slovensko (SLOVAKIA)

E-MAIL: sekretariat@sup-po.sk
TELEFÓN: 051/7711458

 

 

 

ÚRADNÉ HODINY:

 

Pondelok: 
Utorok:
Streda: 
Štvrtok: 
Piatok:   
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00 
12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka
 
Výchovná poradkyňa Mgr. H. Čišková 
má konzultačné hodiny v šk. roku 2019/2020 
v pondelok: 8:30 - 13:30 hod.   

 

  

Kontakt

Zobraziť kontaktný formulár

Odoslať e-mail

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

Našou snahou je vytvárať atmosféru úzkej spolupráce s rodičmi a učiteľmi v prospech žiaka.
Poskytujeme preto okrem riadnych triednych aktívov aj možnosť osobnej konzultácie s učiteľmi
každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 14:45 do 16:00 hod. Stretnutie je potrebné oznámiť mailom na
sekretariat(at)sup-po.sk, aby sa predišlo prípadnej neprítomnosti pedagóga v škole.