• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 19 máj 2020 05:50

Talentové skúšky - pokyny k druhej disciplíne

Napísal(a) NČ

Talentové skúšky - pokyny k druhej disciplíne - viď príloha!