• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 19 máj 2020 05:43

Talentové skúšky - pokyny k prvej disciplíne

Napísal(a) NČ

Talentové skúšky - pokyny k prvej disciplíne - viď príloha!