• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 16 marec 2020 06:42

Oznámenie pre žiakov a učiteľov

Napísal(a) NČ

Vážení rodičia a žiaci našej školy. 
Na základe momentálnej situácie v SR, od 16. 3. – 27.3.2020, žiaci ostávajú v domácom prostredí. Prerušuje sa vyučovanie v prostredí školy. Žiaci sa budú vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, v našom prípade prostredníctvom EduPage.
Žiakom budú príslušní vyučujúci v jednotlivých triedach zadávať pokyny, domáce úlohy v čase od 9:00 – 11:00 hod. V rámci vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom, si učitelia určia spôsob a čas kontroly splnenia zadaných úloh. Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, zadania a pokyny od učiteľov.
Za pochopenie ďakujeme. PaedDr. Eštvanová