• Propagačné výtvarníctvo

 • Reklamná tvorba

 • Propagačná grafika

 • Grafický a priestorový dizajn

 • Grafický dizajn

pondelok, 09 marec 2020 10:13

Oznámenie pre verejnosť

Napísal(a) NČ

COVID -19

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?
Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu.
Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom.
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy
alebo chrípky.
Mäso a vajíčka dôkladne prevarte.
Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf

 

COVID -19

Vážení rodičia,

touto cestou Vás chceme požiadať o zabezpečenie hygienických potrieb - vlastné mydlo, uterák a vreckovky, pre každého žiaka školy (v zmysle každoročných pokynov na predchádzanie pandémie chrípky) ako prevenciu proti možnej nákaze koronavírusom. Časté umývanie rúk mydlom je jedno z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR ako prevencia pred šírením nákazy.

V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

Na základe tohto usmernenia vyučovanie prebieha štandardným spôsobom a platia podobné pravidlá ako pri chrípke !!!

 

Presunutie termínu súťaže "Toto fakt milujem"

Vedenie Školy umeleckého priemyslu sa rozhodlo vzhľadom na riziko koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID – 19 odložiť realizovanie výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Toto fakt milujem, ktorá sa mala konať 11. 03. 2020.

O novom termíne budeme účastníkov včas informovať. Prihlášky zaslané do súťaže do termínu 10. 03. 2020 považujeme za platné a budú presunuté na nový termín súťaže.

Za pochopenie ďakujeme.