• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 24 február 2020 09:15

Prednáška z aplikovanej ekonomiky

Napísal(a) NČ

Predmet Aplikovaná ekonomika má už v názve, že otázky ekonomického charakteru treba aplikovať do bežného života. Dňa 18.2.2020 prijali naše pozvanie pracovníčky Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o ich kontrolnej činnosti, okorenenej o zážitky z praxe. Štvrtákov asi najviac zaujala téma prevádzkovania internetových obchodov, lebo sa aktívne zapájali do diskusie. Ing. K. Karľová