• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 13 február 2020 08:10

Valentínske ikebany

Napísal(a) NČ

Opäť sa blíži deň všetkých zaľúbených, sviatok sv. Valentína. Hoci dnes má prevažne komerčnú podobu, kedysi bol skutočnou oslavou lásky a najmä obety jedného človeka pre šťastie ostatných.
Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by sme nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa zo svojich citov niekomu, kto sa im páči. Podľa reakcie milovanej osoby aspoň zistia, na čom sú. Podľa stáročnej tradície sa totiž v tento výnimočný deň nepripúšťa, aby
milovaná osoba vyznanie odmietla, alebo aspoň zaň nepoďakovala. Krásne prežitie tohto sviatku vám prajú žiaci z krúžku EKO-ART a M. Feketeová