• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 13 február 2020 07:21

Lyžiarsky kurz 2020

Napísal(a) NČ

V dňoch od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020 sa študenti I. A a  I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá. Priebeh LK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Väčšina žiakov si vybudovala pozitívny vzťah k lyžovaniu, a tak odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom – Ing. arch. Novákovej Alžbete, Mgr. Mikolajovi Petrovi a inštruktorovi PaedDr. Mikovi Jozefovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do budúcna realizovať lyžiarske kurzy ako školské akcie, ktoré majú prínos pre formovanie osobnosti žiakov, ich sociálny rozvoj a budovanie vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.

PaedDr. Alexandra Harčariková   

FOTOGALÉRIA