• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 28 január 2020 17:03

Chrípkové prázdniny

Napísal(a) NČ

V dňoch 29-31.01.2020 riaditeľka školy vyhlasuje chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 04.02.2020 podľa platného rozvrhu. Výpisy klasifikácie za I.polrok sa budú odovzdávať 04.02.2020.