• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

piatok, 29 november 2019 07:17

Imatrikulácia prvákov 2019 a Deň PSK

Napísal(a) NČ

Dňa 12. 11. 2019 sme privítali našich prvákov do študentského života našej školy. Imatrikulácia prvákov sa niesla v duchu zábavy, súťaží a súperenia medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok prváci dokázali svojimi výkonmi, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. Dúfajme, že sa ich štúdium na našej škole neponesie v kvalite výstupov, pri ktorých kreslili svojich triednych učiteľov, ale že budú snaživí a že sa im bude dariť minimálne tak, ako na imatrikulácii. Zároveň veľké poďakovanie patrí druhákom, ktorí sa podieľali na príprave tejto študentskej akcie. Mgr. H. Čišková 

FOTOGALÉRIA