• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

štvrtok, 05 september 2019 11:25

Otvorenie šk. r. 2019-2020

Napísal(a) NČ

Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili už tradične v priestoroch kinosály CINEMAXu. Po tónoch štátnej hymny sa všetkým prítomným žiakom a pedagógom prihovorila pani riaditeľka, Ing. K. Pindešová. Vrelo privítala žiakov 1. ročníka a popriala im, aby sa im darilo v našej škole a maturantov „upozornila“ na perný školský rok pre nich. Zároveň privítala a predstavila nové panie zástupkyne, pani PaedDr. R. Eštvanovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole ako zástupkyňa pre všeobecné predmety a pani Mgr. L. Pločicovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole v pozícii zástupkyne pre odborné predmety. Na záver popriala všetkým príjemný kultúrny zážitok z filmového predstavenia.  Mgr. M. Feketeová