• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

pondelok, 08 júl 2019 11:10

Krajinársky kurz - Kremnica 2019

Krajinársky kurz žiakov II. ročníka v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnili v Kremnici. Kurz absolvovalo 31 žiakov. Cieľom krajinárskeho kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, naučiť ich vnímať a výtvarne vyjadriť zákonitosti priestorového videnia v plenéri, upevniť zručnosti žiakov v kresbe a maľbe, rozvíjať ich farebné cítenie, upevniť poznatky o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím rôznych výtvarných techník. Uvedené ciele sa podarilo plne zrealizovať. Ing. arch. A. Nováková 

FOTOGALÉRIA