• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

utorok, 11 jún 2019 11:17

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Doba Plastová“

Len pol storočia stačilo ľudstvu na to, aby sa z najväčšieho výdobytku modernej doby stala ekologická katastrofa. Je načase položiť si otázku, či je prínos plastov väčší ako samotné negatívne dopady na životné prostredie. Ako sa s touto témou vysporiadali naši žiaci? Fotografie, plagáty, návrhy na šperky aj oblečenie ako využiteľná forma recyklácie vypovedajú o tom, že si všímajú svet okolo seba, diskutujú o tejto problematike a navrhujú riešenia. Patrik Hirčák /III.A PRO/ prispel do súťaže cyklom fotografií z okolia rómskej osady pri Fričke, kde sa panenská príroda nezastaviteľným tempom mení na jedno veľké smetisko. Mário Bujňák /III.A PRO/ sa formou plagátu vyjadruje k okoliu školy a živočíchom, ktoré sa z neho postupným znečisťovaním vytrácajú. Žiaci II.B GPD /Andrea Frišová, Denisa Krišová, Jana Heribanová a Matej Mindek/ pod vedením Mgr. Hedvigy Čiškovej vytvorili sériu modelov s využitím plastov a textilu. Katarína Krištánová /III.A PRO/ a Tamara Kovaľová /II.B PRG/ spracovali plast do drobných dekoratívnych predmetov. Ďakujem všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželám víťazom.
Ocenení:
1. Patrik Hirčák
2. Mário Bujňák
3. Andrea Frišová 

Mgr. Alenka Daňková

 

FOTOGALÉRIA