Dokumenty

Faktúry 2020

 

Číslo faktúry Popis plnenia faktúry

Celková hodnota

v EUR

Zmluva Objednávka Došla dňa

Dodávateľ (názov,

meno)

Dodávateľ 

(adresa)

Dodávateľ (IČO)
 8249558092 telefónne poplatky - dátové služby  58,80 120061268   9.1.2020 Slovak Telekom a.s.           Bajkalská  28         817 62 Bratislava   35763469
8249561349 telefónne poplatky - pevná linka    12,05 120061268   9.1.2020 Slovak Telekom a.s Bajkalská  28         817 62 Bratislava   35763469 
8190362560 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   9.1.2019 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
2020 členský poplatok RVC 25,00 2020   13.1.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1       080 01 Prešov 31954120
220010135 služba č. 2 za rok 2020 - ISPIN 964,51 SPIN 283-2007/S/OvZP   14.1.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
7294326640 elektrická energia  12/2019 666,62 5100264930   15.1.2020 VSE a.s Mlynská 31              042 91 Košice 44483767
220010434 služba č. 1 - ISPIN    1.1. - 31.3.2020 387,14 SPIN 283-2007/S/OvZP   15.1.2020 Asseco Solutions a.s. Galvaniho 17/B        821 04 Bratislava 00602311
8400021929 vyúčtovanie plynu od 1.11. - 31.12.2019 969,58 Z-201850156-Z   15.1.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
5546345885 telefónne poplatky mobil RŠ 30,00 A0743314   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava 35697270
5546346010 telefónne poplatky mobil EŠ 8,69 A4601471   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5546346135 telefónne poplatky mobil ZRŠ  0,25 A4445880   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
5546346260 telefónne poplatky mobil HŠ  8,00 A3002343   15.1.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava   35697270  
3651902379 nové verzie MAGMA - 1.Q.2020 25,49 1/2019   16.1.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1            080 06 Prešov 36396222
202000520 právny kuriér 119,00     17.1.2020 Dr. J. Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14     811 08 Bratislava 35908718
1202200241 školské tlačiva 67,31   004/2019 20.1.2020 ŠEVT a.s. Cementárenská 16     974 752 Banská Bystrica 31331131
29012020 školenie na novú legislatívu 70,00     23.01.2020 KANTORKA, n.o. Bazalková 7           040 17 Košice 45740313
2202200211 školské tlačiva 67,31   004/2019 28.1.2020 ŠEVT a.s.  Cementárenská 16     974 752 Banská Bystrica 31331131 
12020 inštruktor lyžiarskeho kurzu 300,00   003/2020 31.1.2020 ALIMED s.r.o. Drienica 213, 083 01 36800481
06/2020 doprava na lyžiarsky kurz 140,00   002/2020 31.1.2020 Helia autobusová doprava F. Andráš Federátov 10           080 01 Prešov 17152071
8755229724 opakovaná dodávka plynu 1 105,00 Z_201932765   4.2.2020 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a      825 11 Bratislava 35815256
366420 členský poplatok 33,00 70043/10   5.2.2020 Združenie používateľov SANET Vazovova 5             811 07 Bratislava 17055270
FV200031 správa IKT 1/2020 321,60 6/2019   7.2.2020 PcWorms s.r.o. Exnárová 23            080 01 Prešov 44111266
200004 oprava TV prijímača  60,00 7/2020   11.2.2020 Štefan Hajzuš 17. novembra 1987/47A ,               083 01 Sabinov  34813446
37/2020 služby spojené s lyžiarskym kurzom  4 448,50   001/2020 12.2.2020 MXM, spol. s.r.o. Drienica 29              083 01 Sabinov 36444081
7294059818 elektrická energia 1/2020 700,28 5100264930   13.2.2020 VSE a.s. Mlynská 31               042 91 Košice 44483767
OF2000011 strava zamestnancov 1/2020 503,25 D-O:4/2010   13.2.2020  SŠJ Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760
OF2000012 strava zamestnancov 1/2020  - SF 39,65 D-O:4/2010     13.2.2020  SŠJ  Volgogradská 3        080 01 Prešov 42228760 
55510644201

telefónne poplatky - mobil - RŠ

30,00 A0743314   17.2.2020 Orange Slovensko a.s. Metodová 8              821 08 Bratislava  35692270
5551064576 telefónne poplatky - mobil - HŠ 8,46 A3002343   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
5551064326 telefónne poplatky - mobil - EŠ 1,12 A4601471   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
5551064451 telefónne poplatky - mobil - ZRŠ 1,64 A4445880   17.2.2020   Orange Slovensko a.s.   Metodová 8              821 08 Bratislava   35692270  
20027 aktualizačná odborná príprava - kurič 60,00   005/2020 17.2.2020 Vladimír Martaus Smetanova 42          080 05 Prešov  17207568
2020020123 oprava kanalizácie 121,80   006/2020 17.2.2020 MP KANAL s.r.o. Košická 5               080 01 Prešov 46306056
700432003 služby počítačovej siete SANET 1 - 3/2020 150,00 700432003   18.2.2020 Združenie používateľov akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5             811 07 Bratislava  17055270
5100010346 dátové služby VDSL 58,80 120061268   21.2.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28            817 62 Bratislava 35763469
5100020927 telefónne poplatky 11,44 120061268   21.2.2020 Slovak Telekom a.s.   Bajkalská 28            817 62 Bratislava   35763469
FV200091 servisný zásah na EZS 27,77   008/2020 24.2.2020 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A       080 01 Prešov 31681115
2500055882 vodné, stočné26.11.2019 - 24.02.2020 807,29 50-000042161PO2011   25.2.2020 VVS a.s. Komenského 50     042 48 Košice  36570460
20200511 obojsmerné letenky KRAKOV - STOKHOLM 1 848,00   011/2020 26.2.2020 NADOSAH, spol. s.r.o. Weberova 6967/2   080 01 Prešov 45329753