Dokumenty

Objednávky 2015

Č. objednávky Predmet objednávky Objednávka spolu (EUR) Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ (názov) Dodávateľ (adresa) IČO Schválil
001/2015 služby v zmysle zmluvy 20988,00 Zmluva č. 53/2014 zo dňa 13.11.2014 5.1.2015 CONFIRMO s.r.o. Hviezdoslavova 7, 040 43  Košice 44445571 Ing. Katarína Pindešová
002/2015 služby v zmysle zmluvy 502,20 Zmluva č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014 14.1.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494 Ing. Katarína Pindešová
003/2015 služby v zmysle kúpnej zmluvy 2619,73 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 14.1.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019 Ing. Katarína Pindešová
004/2015 občerstvenie v zmysle kúpnej zmluvy 24,00 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 26.1.2015 Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409 Ing. Katarína Pindešová
005/2015 služby v zmysle zmluvy 4624,425 Zmluva č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014 27.1.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 47337494 Ing. Katarína Pindešová
006/2015 služby v zmysle Kúpnej zmluvy 96,00 Zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 11.2.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409 Ing. Katarína Pindešová
007/2015 zhotovenie elektr. inštalácie a zásuviek 500,00   16.2.2015 Ladislav Partika Janov 13, 082 42  Bzenov 36903124 Ing. Katarína Pindešová
008/2015 inštalácia IKT techniky z projektu 720,00   19.2.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266 Ing. Katarína Pindešová
009/2015 inštalácia rozvodov k IKT technike z projektu 900,00   19.2.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárova 6630/35, 080 01  Prešov 44758863 Ing. Katarína Pindešová
010/2015 zhotovenie videonahrávok a spracovanie videozáznamov-projekt 10430,00   19.2.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409 Ing. Katarína Pindešová
011/2015 demontáž zabezpeč. systému školy 30,00   24.2.2015 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Katarína Pindešová
012/2015 obložené chlebíčky 80,00 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 24.2.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409 Ing. Katarína Pindešová
013/2015 licencia Adobe Design Standard 2100,08   24.2.2015 MIVASOFT spol.s.r.o. M.R.Štefánika 14, 827 01  Šaľa 36289906 Ing. Katarína Pindešová
014/2015 služby v zmysle zmluvy - lektori programov 3222,45 Zmluva č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014 27.2.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 47337494 Ing. Katarína Pindešová
015/2015 obložené chlebíčky 92,80 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 3.3.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409 Ing. Katarína Pindešová
016/2015 bianco vysvedčenia 36,00   5.3.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Ing. Katarína Pindešová
017/2015 prevod domény zsus-po.sk na SUŠ 8,00   5.3.2015 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06  Ľubotice 36802611 Ing. Katarína Pindešová
018/2015 vykonanie zmien na potrubí z regulátoru plynu 250,00   6.3.2015 Jaroslav Olejník Bzenov 156, 082 42 34652078 Ing. Katarína Pindešová
019/2015 poukážky 840,00   17.3.2015 Le Cheque Dejeneur s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674 Ing. Katarína Pindešová
020/2015 server 1065,60 Zmluva č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015 8.4.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266 Ing. Katarína Pindešová
021/2015 oprava zabezpeč. zariadenia školy 30,00   13.4.2015 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115 Ing. Katarína Pindešová
022/2015 drevené prahy a úprava dverí po položení podláh 240,00   4.5.2015 EBOSTAV s.r.o. Sídlisko II 1217/46, 093 01  Vranov nad Topľou 44133758 Ing. Katarína Pindešová
023/2015 firewall Mikrto Tik CRS 125-24G-1S-RM 212,40   4.5.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266 Ing. Katarína Pindešová
024/2015 ročná kontrola PHP, pož. rozvodov, tlak. hadíc, pož. uzáverov 282,58   6.5.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501 Ing. Katarína Pindešová
025/2015 učebnice ruského a anglického jazyka 51,11   12.5.2015 Martinus s.r.o. M. R. Štefánika 58, 036 01  Martin 36440531 Ing. Katarína Pindešová
026/2015 kuriérska služba expresná 9,00   13.5.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 97, 080 01  Prešov 46571019 Ing. Katarína Pindešová
027/2015 tvorba vzdeláv. modulu - krajin. kurz 2232,00 Zmluva č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014 13.5.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01 Lipt. Mikuláš 47337494 Ing. Katarína Pindešová
028/2015 lektor krajin. kurzu - teoretická aj prakt. príprava žiakov 2232,00 Zmluva č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014 26.5.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01  Lipt. Mikuláš 47337494 Ing. Katarína Pindešová
029/2015 ubytovanie, stravné a cestovné - kraj. kurz 9660,00 Zmluva č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 1.6.2015 Peter Simčák Tatranská Lomnica 14040, 059 60 17115426 Ing. Katarína Pindešová
030/2015 nájom priestorov 1382,40 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 1.6.2015 Peter Simčák Tatranská Lomnica 14040, 059 60 17115426 Ing. Katarína Pindešová
031/2015  elektromonážne práce spojené s oprvami podláh  500,00   3.7.2015  Partika Ladislav Janov 13, 082 42 Bzenov   36903124  Ing. Katarína Pindešová
032/2015 racková skriňa RACK "19" s príslušenstvom 403,00   4.7.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266 Ing. Katarína Pindešová
033/2015 zviazanie trieednych kníh v počte 18+8 ks 130,00   19.8.2015 Stavjarský Štefan -VaŠo Koštantínova 6, 080 01  Prešov 41751272 Ing. Katarína Pindešová
 034/2015 drevené bukové prahy - 20 ks   475,00    19.8.2015 EBOSTAV  Sídlisko II 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou  44133758  Ing. Katarína Pindešová
 035/2015  zasklenie dverí do kotolne školy  100,00   4.9.2015   SKLO-KALI Poschlova 52, 080 01  Prešov  34509941   Ing. Katarína Pindešová
 036/2015 materiál spotrebovaný pri výrobe náletov z areálu školy  50,00    9.9.2015  SOŠ lesnícka  Kollárova 4426/10, 080 01  Prešov  44133758  Ing. Katarína Pindešová 
 037/2015 vyčistenie kopír. stroja Canon iR2020  50,00    10.9.2015  Aka servis s.r.o.  Októbrova 589, 080 01  Prešov   36468312 Ing. Katarína Pindešová 
 038/2015  doplnenie dátovej inštalácie, sieťová karta a USB rozbočovač  170,00    17.9.2015  Cread Studio s.r.o. Exnárova 6630/35, 080 01  Prešov    44758863  Ing. Katarína Pindešová
 039/2015 nájom priestorov 691,20  Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015  17.9.2015 Peter Simčák-SIMI  Tatranská Lomnica 14040, 059 60  17115426 Ing. Katarína Pindešová 
 040/2015  ubytovanie, stravné a cestovné - kraj. kurz  4830,00  Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015  17.9.2015  Peter Simčák-SIMI  Tatranská Lomnica 14040, 059 60  17115426  Ing. Katarína Pindešová
 041/2015  teoret. a prakt. príprava žiakov počas Kraj. kurzu-Lektor 3  1116,00 Zmluva o  poskytovaní služieb č. 46/2014 zo dňa 24.9.2014   18.9.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.  Ul. 1. Mája 697/26, 03101 Liptovský Mikuláš  47337494  Ing. Katarína Pindešová
 042/2015  služby-príprava evaluácie dosiahnutých výsledkov pre projekt Modernizácia ...  4999,00  Zmluva č. 20/2015 zo dňa 23.9.2015  25.9.2015  3-log in. s.r.o. Šafárikova trieda 8, 040 11  Košice   46844325  Ing. Katarína Pindešová
 043/2015  cartridge Canon CRG-719 60,00     5.10.2015 Aka servis s.r.o.  Októbrova 59, 080 01  Prešov  36468312  Ing. Katarína Pindešová 
 044/2015  inzercia v tlačených médiách-inzerát+graf. návrh 200,00   Zmluva o dielo č. 26/2014 zo dňa 26.6.2014  8.10.2015  Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov   47679409  Ing. Katarína Pindešová
 045/2015  grafické spracovanie a tlač publikácie 1440,00   Zmlvua o spokytnutí služieb č. 53/2014  8.10.2015 Confirmo s.r.o.  Hviezdoslavova 7, 040 43 Košice  44445571  Ing. Katarína Pindešová 
 046/2015 školenie Prvej pomoci  20,00    9.10.2015  Slovenský červený kríž  Jarková 45, 080 01  Prešov  00416231  Ing. Katarína Pindešová 
 047/2015  bezdrôtové pripojenie škola - telocvičňa WIFI  300,00   9.10.2015  Cread Studio s.r.o.  Exnárova 6630/35,          080 01 Prešov   44758863  Ing. Katarína Pindešová 
 048/2015  oprava havarijného stavu - prasknutá poistka  105,00    19.10.2015  Partika Ladislav  Janov 13, 082 42 Bzenov  36903124  Ing. Katarína Pindešová 
 049/2015 pravidelná zákonná elektrorevízia   1.190,00    3.11.2015  Partika Ladislav  Janov 13, 082 42 Bzenov  36903124   Ing. Katarína Pindešová 
050/2015 tonery 66,00   3.11.2015 Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov 46571019 Ing. Katarína Pindešová 
051/2015 PaMP 86,46   13.11.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Katarína Pindešová 
052/2015 Verejná správa SR 84,00   13.11.2015 Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ing. Katarína Pindešová 
 053/2015 nábytková zostava   2.200,99    13.11.2015  TRUDON  L. Svobodu3, 085 01 Bardejov  31698638  Ing. Katarína Pindešová 
054/2015 tonery 265,30   16.11.2015 Tribiano s.r.o Prostějovská 6325/97 406571019 Ing. Katarína Pindešová 
055/2015 školské tlačiva     16.11.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, 974 72 B. Bystrica 31331131 Ing. Katarína Pindešová 
 056/2015 kancelárky materiál   90,00   16.11.2015  EPoS SB s.r.o.  Puškinova18, 083 01 Sabinov  17085861  Ing. Katarína Pindešová 
057/2015 výtvarný materiál 85,00   16.11.2015 EPoS SB s.r.o. Puškinova18, 083 01 Sabinov 17085861 Ing. Katarína Pindešová 
 058/2015 tonery  117,60    19.11.2015  Aka servis s.r.o. Októbrová 59, 080 01 Prešov   36468312   Ing. Katarína Pindešová 
 059/2015 čistiaci prostriedok R100  50,00    19.11.2015  INTERIER TATRY s.r.o. POPRAD  Sobotské námestie 22, 058 01 POPRAD   31678599  Ing. Katarína Pindešová 
 060/2015 čistiace prostriedky   135,00    19.11.2015 Fifty-Fifty s.r.o.   Strojnícka 18,             080 01 Prešov  36479861  Ing. Katarína Pindešová 
061/2015 domenu, priestor 76,68   25.11.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárova 6630/35,          080 01 Prešov   44758863 Ing. Katarína Pindešová 
 062/2015  páska Brother  26,00    25.11.2015  PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266  Ing. Katarína Pindešová 
 063/2015 florbalové hokejky   43.,80    30.11.2015  3b, s.r.o.  Sabinovská 151, 080 01 Prešov  36513148  Ing. Katarína Pindešová 
 064/2015 občerstvenie   330,00    7.12.2015  SSOŠ pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov  00686514  Ing. Katarína Pindešová 
 065/2015 výmene ventilu v kotolni telocvične   30,00    11.12.2015  Mart system s.r.o. Železničná 2,  082 21 Veľký Šariš    Ing. Katarína Pindešová 
 066/2015 kancelársky a čistiaci materiál   175,00 €    11.12.2015  NUSSY s.r.o. Štúrova 15/3672  36494160  Ing. Katarína Pindešová 
 067/2015  uskutočnenie sondáže kanála  160,00    11.12.2015  MP KANAL service s.r.o.  Mojmírová 7, 080 01 Prešov  45965838  Ing. Katarína Pindešová 
068/2015 výtvarný materiál 72,00   11.12.2015 Kreatívny raj s.r.o. Vansovej 6533/13 47456094 Ing. Katarína Pindešová 
 069/2015 montáž osvetlenia prekresľovacích stolov   459,70    17.12.2015  Ladislav Partika  Janov 13, 082 42 Bzenov  36903124  Ing. Katarína Pindešová 
 070/2015 skrinka SP 80 60/50 cm   126,60   21.12.2015   TRUDON s.r.o.  L. Svobodu3, 085 01 Bardejov  31698638  Ing. Katarína Pindešová 
 071/2015 autopoťahy ŠKODA YETI   206,84    21.12.2015  CAMEA car. s.r.o.  Levočská 107/A, 080 01 Prešov  36493678  Ing. Katarína Pindešová 
 072/2015  tenere  320,00    21.12.2015  Tribiano s.r.o  Prostějovská 6325/97  406571019  Ing. Katarína Pindešová 
 073/2015  žalúzie  300,00    21.12.2015  STAVMAT-PD s.r.o.  Cesta poľnohospodárov 8  36755770  Ing. Katarína Pindešová 
074/2015 školské tabule 1.095,41   21.12.2015 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovská 870, 945 01 Komárno 36707741 Ing. Katarína Pindešová
075/2015 WIFI sieť školy 3.720,00   21.12.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárova 6630/35, 080 01 Prešov 44758863 Ing. Katarína Pindešová
076/2015 vstavaná skriňa 357,00   21.12.2015 INTERIER - Ján Cehelský 082 61 Uzovský Šalgov 34816151 Ing. Katarína Pindešová
 077/2015 inštalačný materiál k wifi   288,84    28.12.2015   Cread Studio s.r.o.  Exnárova 6630/35, 080 01 Prešov  44758863 Ing. Katarína Pindešová