Dokumenty

Faktúry 2015

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v EUR Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
5769664146 telekomunikačné služby 131,45     8.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
01/2015 príprava balíka učebných zdrojov 7826,90 Zmluva č. 50/2014 zo dňa 8.10.2014 č. 43/2014 zo dňa 10.10.2014 9.1.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
2770314976 telekomunikačné služby 18,38     12.1.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
7414937321 plyn 1575,41     14.1.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
215010114 služba č. 2 v zmysle zmluvy SPIN 964,51 Zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP   15.1.2015 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 00602311
5281931870 telef. poplatky 30,00     19.1.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5281931995 telef. poplatky 4,26     19.1.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5281932120 telef. poplatky 1,61     19.1.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5281932245 telef. poplatky 10,00     19.1.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
2250013472 elektrina 138,28     19.1.2015 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
21500537 Právny kuriér pre školy 119,00     20.1.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12-14, 811 08  Bratislava 35908718
7193320930 odber zemného plynu 1392,00     22.1.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
215010493 servisné práce - SPIN 387,14     22.1.2015 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
152701338 update program. vybavenia MZDY 56,16     29.1.2015 IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36, 080 01  Prešov 31666108
2119523712 vodné a stočné 512,58     30.1.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
0005/15 obedy 271,32     3.2.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0006/15 obedy - SF 26,52     3.2.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
004/2015 občerstvenie v zmysle kúpnej zmluvy č. 39/2014 24,00 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 č. 4/2015 zo dňa 26.1.2015 3.2.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
5101587098 zemný plyn 1392,00     4.2.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
20150013 IKT vybavenie - SUŠ Prešov - projekt 39604,60 Kúpna zmluva č. 61/2014 zo dňa 29.12.2014   9.2.2015 MIVASOFT spol. s.r.o. M.R.Štefánika 67/14, 927 01  Šaľa 36289906
6814790264 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 455,02     9.2.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 558,00     10.2.2015 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
7770616002 telef. poplatky 16,28     10.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
5770618428 telef. poplatky 131,45     10.2.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
02/2015 služby súvisiace s procesom VO - implementácia projektu 417,60 Zmluva č. 36/2014 o poskytnutí služieb   17.2.2015 Lasachi s.r.o. Volgogradská 9, 080 01  Prešov 46545727
20150075 IKT vybavenie -projekt 4454,40 Kúpna zmluva č. 61/2014 zo dňa 29.12.2014, Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2015   18.2.2015 MIVASOFT spol. s.r.o. M.R.Štefánika 67/14, 927 01  Šaľa 36289906
700431503 prístup do dátovej siete SANET 150,00 Zmluva o dielo č. 7004310   19.2.2015 SANET Vazovova 5, 812 69  Bratislava 17055270
2015003 služby súvisiace s externým manažmentom a implement. projektu 782,60 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014   20.2.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice 46781501
FO-15/006 elektromontáž 473,99   č. 7/2015 zo dňa 16.2.2015 20.2.2015 Ladislav Partika Janov 13, 082 42  Bzenov 36903124
20150099 CS6 Design Standard MP EDU Licencia 2100,80   č. 13/2015 zo dňa 24.2.2015 27.2.2015 MIVASOFT spol. s.r.o. M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 36289906
007/2015 obložené chlebíčky šunkové 96,00   č. 6/2015 zo dňa 11.2.2015 27.2.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
2119629405 vodné a stočné 387,18     2.3.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
0050/15 obedy 247,38     3.3.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
0051/15 obedy-SF 24,18     3.3.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
FV150106 oprava a servis zabezpečovacieho
systému
28,20   č. 11/2015 zo dňa 24.2.2015 4.3.2015 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115
1001915 nájom nebytových priestorov 1612,80 Zmluva č. 2/2015   4.3.2015 Peter Simčák-SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60  Vysoké Tatry 17115426
1001815 služby - vzdelávanie frekventantov - projekt 2973,60 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015   4.3.2015 Peter Simčák-SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60  Vysoké Tatry 17115426
366415 ročný členský poplatok 33,00 Zmluva o dielo č. 7004310   5.3.2015 SANET Vazovova 5, 812 69  Bratislava 17055270
1152201443 vysvedčenie s vodotlačou a št. znakom SR 36,00   č. 16/2015 zo dňa 5.3.2015 6.3.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 31331131
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 558,00     6.3.2015 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
0771592108 telekomunikačné služby 131,45     10.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
5771588014 telekomunikačné služby 15,89     10.3.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7298217642 zemný plyn 1392,00     11.3.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256
FV 150053 inštalácia a konfigurácia PC 720,00 Zmluva č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015   12.3.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
0001112/2015 komunálny odpad r. 2015 1001,00     13.3.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, 080 01  Prešov 000327646
5290088332 telef. poplatky 30,00     17.3.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5290088457 telef. poplatky 6,07     17.3.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5290088582 telef. poplatky 1,68     17.3.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5290088707 telef. poplatky 13,68     17.3.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
20150004 služby - externý manažment a implementácia projektu 731,00 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014   19.3.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice 46781501
70150001 tovar na základe zmluvy č. 44/2014 576,00 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 19.3.2014 Tribiano s.r.o. Prostejovská 97, 080 01  Prešov 46571019
70150002 tovar na základe zmluvy č. 54/2014 1759,20 Kúpna zmluva č. 54/2014 zo dňa 13.11.2014 č. 051/2014 zo dňa 26.11.2014 19.3.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 97, 080 01  Prešov 46571019
011/2015 obložené chlebíčky šunkové 24,00   č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 19.3.2015 Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
1020140517 služby na základe zmluvy č. 46/2014 837,00 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
1201501089 služby na základe zmluvy č. 46/2014 1004,40 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
1201501088 služby na základe zmluvy č. 46/2014 502,20 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
1201502096 služby na základe zmluvy č. 46/2014 1694,93 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
12015022098
služby na základe zmluvy č. 46/2014
474,30 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
1201502100 služby na základe zmluvy č. 46/2014 2455,20 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   19.3.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
0215000352 poukážky 840,00   č. 19/2015 zo dňa 17.3.2015 20.3.2015 Le Cheque Dejeneur s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 31396674
2119736990 vodné  a stočné 381,88     30.3.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
1001815 ubytovanie-projekt 2973,60 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015   7.4.2015 Peter Simčák-SIMI Tatranská Lomnica 14040, 095 60 Vysoké Tatry 17115426
25150002 ubytovanie-projekt -106,20     7.4.2015 Peter Simčák-SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry 17115426
150695 výkon činnosti PZS 75,60 Mandátna zmluva o vykonávaní PZS č.60/2014 zo dňa 19.12.2014   7.4.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
150696 výkon bezpečn. služby a technika PO 133,20     7.4.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
6814790264 poistenie majetku a zodp. za škodu 15,35     8.4.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
7165004990 dodávka plynu 1392,00     9.4.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35815256
2250013472 dodávka elektriny 558,00     9.4.2015 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
1772488935 telef. poplatky 16,27     9.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
0062/15 obedy 332,50     10.4.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
0063/15 obedy-SF 32,50     10.4.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
215040129 servisné práce 387,14 Zmluva SPIN č. 283-2007/S/OvZP   13.4.2015 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
6773336988 telekomunikačné služby 131,45     13.4.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
012/2015 obložené chlebíčky 48,00 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 13.4.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
013/2015 obložené chlebíčky 20,80 Kúpna zmluva č. 39/2014 zo dňa 23.7.2014 č. 15/2015 zo dňa 3.3.2015 13.4.2015 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
FV 150084 servisné služby v oblasti IKT 240,00 Zmluva č. 1/2015 zo dňa 30.1.2015   13.4.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
FV 150004 oprava podláh 7499,65 Zmluva č. 62/2014 zo dňa 30.12.2014   15.4.2015 EBOSTAV s.r.o. Sídlisko II 1217/46, 093 01  Vranov nad Topľou 44133758
1201503015 služby - lektor programu - projekt 2343,60 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   15.4.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 26, 031 01  Liptovský Mikuláš 47337494
70150003 tovar -projekt 150,00 Kúpna zmluva č. 54/2014 zo dňa 13.11.2014   16.4.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019
70150004 tovar - projekt 851,64 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 16.4.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019
70150005 tovar - projekt 792,71 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 16.4.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019

5294105454
telef. poplatky 13,27     17.4.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5294106078 telef. poplatky 30,00     17.4.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5294106203 telef. poplatky 3,02     17.4.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5294105329 telef. poplatky 1,94     17.4.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
01115 právne služby 420,00     17.4.2015 JUDr. Ladislav Pribula-advokát Levočská 77, 080 01  Prešov 43830587
6814790264 poistenie majetku a zodpov. za škodu 15,35     20.4.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
FV 150087 server 1065,60   č. 20/2015
zo dňa 8.4.2015
21.4.2015 Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
FV 150210 servisný zásah na el. zabezp. systém 135,65   č. 21/2015 zo dňa 13.4.2015 22.4.2015 TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 4/A, 080 01  Prešov 31681115
1201503013 služby - lektor programu - projekt 753,30 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   24.4.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 47337494
70150007 tlač. farba color 42,48 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 č. 3/2015 zo dňa 14.1.2015 24.4.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019
70150006 tovar - projekt 356,90 Kúpna zmluva č. 44/2014 zo dňa 9.9.2014 č. 70/2014 zo dňa 16.12.2014 24.4.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019
2015005 služby - externý manažment - projekt 791,20 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014   24.4.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11 Košice 46781501
2119844928 vodné a stočné 381,42     29.4.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
0090/15 obedy 288,61     5.5.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0091/15 obedy-SF 28,21     5.5.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
7213385633 dodávky zemného plynu 1392,00     5.5.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 35815256
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 558,00     7.5.2015 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
3773426475 telekomunikačné služby 131,45     11.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
9773420987 telekomunikačné služby 16,10     11.5.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
FV 150105 Mikro Tik CRS125-24G-1 S-RM L5 212,40   č. 23/2015
zo dňa 4.5.2015
13.5.2015 Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
6814790264 poistenie majetku 470,37     13.5.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
10150104 kuriérske služby 8,40   č. 26/2015 zo dňa 13.5.2015 14.5.2015 Tribiano s.r.o. Prostejovská 97, 080 01  Prešov 46571019
2015007 služby súvisiace s externým manažmentom - projekt 412,80 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014   14.5.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice 46781501
5298244458 telef. poplatky 30,00     18.5.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5298244583 telef. poplatky 6,11     18.5.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5298244708 telef. poplatky 3,14     18.5.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5298244833 telef. poplatky 10,34     18.5.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
1180084791 učebnice RUJ, ANJ 51,11   č. 25/2015
zo dňa 12.5.2015
19.5.2015 Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531
700431506 zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET 150,00     20.5.2015 SANET Vazovova 5, 811 07  Bratislava 17055270
FV 150104 paušálny poplatok 240,00 Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015   20.5.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
FV20515 právne konzultácie v prac.-právnej oblasti 60,00 Zmluva  o poskytnutí právnej pomoci č. 9/2015 zo 4.5.2015   28.5.2015 JUDr. Kvetoslava Draganovská Palackého 7, 080 05  Prešov 17085560
2119954665 vodné a stočné 490,61     28.5.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  KOšice 36570460
0117/15 obedy 303,24     2.6.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0118/15 obedy-SF 29,64     2.6.2015 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
7268322582 distribúcia plynu 1392,00     2.6.2015 SPP a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
FV150013 rekonštrukčné práce 3417,60 Nájomná zmluva č. 1/2011 zo dňa 20.5.2011   4.6.2015 Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská č. 3, 080 01  Prešov 42037131
1500070 grafické spracovanie a tlač publikácií 20988,00 Zmluva o poskytnutí služieb č. 43/2014   5.6.2015 Confirmo s.r.o. Szakkayho 1, 040 01  Košice 44445571
FV 150137 paušálny poplatok 240,00 Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015   5.6.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 558,00     8.6.2015 VSE a. s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
 3774379277 telekomunikačné služby  131,45     10.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2774373717 telekomunikačné služby 14,40     10.6.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
 151113 ročná kontrola PHP, pož. vodovodov, hadíc 277,74   č. 24/2015
zo dňa 6.5.2015
 11.6.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
1004315 ubytovanie a stravovanie pre frekventantov a lektorov  projektu 4830,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 č. 29/2015
zo dňa 1.6.2015
16.6.2015 Peter Simčák - SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry 17115426
1004415 nájom nebytových priestorov 691,20 Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 zo dňa 4.2.2015 č. 30/2015 zo dňa 1.6.2015 16.6.2015 Peter Simčák - SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry 17115426
5302443096 telef. poplatky 30,00     17.6.2015  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5302443221 telef. poplatky 6,58     17.6.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5302443346 telef. poplatky 1,38     17.6.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5302442472 telef. poplatky 10,61     17.6.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
1004815  ubytovanie a stravovanie pre frekventantov a lektorov  projektu  4830,00 Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015 č. 29/2015
zo dňa 1.6.2015
22.6.2015 Peter Simčák - SIMI Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry 17115426
 1004915  nájom nebytových priestorov  691,20  Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 zo dňa 4.2.2015 č. 30/2015 zo dňa 1.6.2015 22.6.2015 Peter Simčák - SIMI  Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry  17115426
2120062608 vodné a stočné 434,46     29.6.2015 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
 2015009 služby súvisiace s externým manažmentom - projekt 928,80 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 zo dňa 16.7.2014    29.6.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice  46781501
0146 obedy 266,00     30.6.2015  Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 0147 obedy - SF  26,00      30.6.2015  Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760
 1201505052 tvorba vzdeláv. modulu - kraj. kurz 1408,95 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014 č. 27/2015 zo dňa 13.5.2015 1.7.2015 Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. Mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
7283309660 odber zemného plynu 1392,00     2.7.2015 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256
1152203585   triedne knihy, výkazy a záznamy o práci v záuj. útvare  70,12     6.7.2015   ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica   31331131
FV 150150  paušálny poplatok   240,00 Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015     6.7.2015  PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov  44111266 
 151468 výkon činnosti PZS  75,60 Mandátna zmluva o vykonávaní PZS č.60/2014 zo dňa 19.12.2014    6.7.2015 BTS-PO s.r.o.  Rumanova 22, 080 01  Prešov  36491501
 151469 výkon bezpečnostnotech. služby a technika PO   133,20     6.7.2015  BTS-PO s.r.o.  Rumanova 22, 080 01  Prešov  36491501 
 2250013472 dodávka elektriny   558,00     9.7.2015   VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 
215070099 servisné práce - SPIN 387,14 Zmluva SPIN č. 283-2007/S/OvZP   9.7.2015 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
6775329742 telef. poplatky 131,45     9.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
7775324155 telef. poplatky 15,24     9.7.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
10150055 inštalácia rozvodov k IKT technike z projektu 990,13   č. 9/2015 zo dňa 19.2.2015 9.7.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárova 6630/35, 080 01  Prešov 44758863
1201506013 tvorba vzdelávacieho modulu-krajinársky kurz-projekt 823,05 Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   č. 27/2015 zo dňa 13.5.2015  15.7.2015  Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. Ul. 1. mája 697/26, 031 01 L. Mikuláš 47337494
 1201506069 lektor-krajinársky kurz-projekt  2232,00  Zmluva č. 46/2014 o poskytnutí služieb zo dňa 24.9.2014   č. 28/2015 zo dňa 26.5.2015 15.7.2015   Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.  Ul. 1. mája 697/26, 031 01 L. Mikuláš 47337494 
 5306661032 telef. poplatky   30,00     17.7.2015   Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 
 5306661157 telef. poplatky  4,85      17.7.2015   Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  
5306661282   telef. poplatky  4,34     17.7.2015   Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270
 5306661407  telef. poplatky 10,00       17.7.2015  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava    35697270
2015010  služby-externý manažment-projekt 1247,00  Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 zo dňa 16.7.2014       20.7.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11 Košice  46781501 
 2120167973 vodné a stočné 345,40      29.7.2015  VVS a. s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
FV 150165 paušálny poplatok  240,00 Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015     30.7.2015 PcWorms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
FV 150159 dodávka tovaru  402,72     30.7.2015 PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
7278344446  dodávka zemného plynu   1392,00     3.8.2015  SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256 
 0171/15 obedy  29,26       6.8.2015 Súkromná školská jedáleň 

Volgogradská 3,080 01 Prešov 

42228760 
 0172/15  obedy-SF 2,86       6.8.2015 Súkromná školská jedáleň  Volgogradská 3, 080 01 Prešov  42228760 
 FV 150165 paušálny poplatok 240,00      6.8.2015  PcWorms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov 44111266
2250013472 dodávka elektriny 558,00     6.8.2015 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
19/7/2015 stavebné práce-oplotenie areálu školy-2.etapa 3840,58 Zmluva o dielo č. 63/2014 zo dňa 30.12.2014    6.8.2015 Stav-kompt s.r.o. Šebastovská 4, 080 06  Prešov 44800274
 4776281582  telef. poplatky  131,45     7.8.2015  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
 0776276247  telef. poplatky  15,01      7.8.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
2015011 služby-externý manažment-implementácia projektu 1195,40 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 zo dňa 16.7.2014     17.8.2015 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11 Košice 46781501
5310889191 telef. poplatky 30,00     17.8.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5310889316 telef. poplatky 7,14     17.8.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5310888442 telef. poplatky 1,74     17.8.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5310888567 telef. poplatky 11,17     17.8.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
6814790264 poistenie majetku a zodpov. za škodu 470,37     17.8.2015 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
9150002166 upgrade SŠ z 2015 na 2016 189,00     17.8.2015 ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava 31361161
700431509  zabezpečenie prístupu do dátovej siete SANET  150,00  Zmluva o dielo č. 7004310    19.8.2015  SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava   17055270
 68/2015 viazanie triednych kníh   125,40    č. 33/2015 zo dňa 19.8.2015  24.8.2015   Štefan Stavjarský-VaŠo  Volgogradská 30, 080 01  Prešov  41751272
 2210045235 vodné a stočné   177,67     27.8.2015  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460 
7218466917   dodávky plynu  1392,00     2.9.2015  SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35815256 
 
2250013472  dodávky elektriny  558,00       3.9.2015 VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767 
 0182/15 obedy  93,10      8.9.2015   Súkromná školská jedáleň  Volgogradská 3, 080 01  Prešov  42228760
 0183/15 obedy-SF   9,10      8.9.2015  Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01 Prešov   42228760
3777227072  telef. poplatky   15,13     9.9.2015   Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 
0777232723 telef. poplatky 131,45     9.9.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
FO-15/020 oprava elektrickej inštalácie 465,20   č. 31/2015 zo dňa 3.7.2015  9.9.2015 Ladislav Partika Janov 13, 082 42 36903124
2015543 zasklenie dverí do kotolne školy 79,94   č. 35/2015 zo dňa 4.9.2015  9.9.2015 Sklo-Kali Vladimír Kaliňák Poschlova 52, 080 01  Prešov 34509941
 FV150012 oprava podláh v triedach  27022,60       9.9.2015 EBOSTAV s.r.o.  Sídlisko II 1217/46, 093 01  Vranov nad Topľou  44133758 
 FV150013 dodávka a montáž prahov a úpravu dverí po položení podláh  468,00      9.9.2015   EBOSTAV s.r.o. Sídlisko II 1217/46, 093 01 Vranov nad Topľou  44133758 
 F20150509  vyčistenie kopír. stroja Canon iR2020  42,00   č. 37/2015 zo dńa 10.9.2015  11.9.2015  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01  Prešov  36468312 
5315123201 telef. poplatky 30,00     16.9.2015 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108  Bratislava  35697270
 5315123326  telef. poplatky  9,07     16.9.2015  Orange Slovensko a.s.    Metodova 8, 82108  Bratislava  35697270
 5315123451  telef. poplatky 5,34       16.9.2015 Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, 82108  Bratislava    35697270
 5315123576 telef. poplatky   10,08      16.9.2015 Orange Slovensko a.s.    Metodova 8, 82108  Bratislava 35697270
 2015012 služby - externý manažment a implementácia projektu  240,80 Zmluva o poskytnutí služieb č. 35/2014 zo dňa 16.7.2014       17.9.2015 Alfaria s.r.o.  Trieda SNP 60, 040 11  Košice-Západ  46781501 
03315   právne poradenstvo v rámci implementácie projektu 180,00      25.9.2015   JUDr. Ladislav Pribulla-advokát  Levočská 77, 080 01  Prešov 43830587 
 2120379888 vodné a stočné   415,44     29.9.2015   VVS a.s.  Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 
 1006515 nájom priestorov  691,20  Zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 2/2015 zo dňa 4.2.2015  č. 39/2015 zo dňa 17.9.2015  1.10.2015  Peter Simčák - SIMI  Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry   17115426
1006615  ubytovanie a stravovanie pre frekventantov a lektorov  projektu  4830,00  Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2015 zo dňa 4.2.2015   č. 40/2015 zo dňa 17.9.2015  2.10.2015  Peter Simčák - SIMI   Tatranská Lomnica 14040, 059 60 Vysoké Tatry 17115426 
0194/15 obedy 352,80     1.10.2015 Súkromná školská jedáleň  Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760 
0195/15 obedy - SF 31,85     1.10.2015 Súkromná školská jedáleň  Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760 
 7258419596 plyn   1392,00     2.10.2015  SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26  35815256 
 2250013472 elektrina-dodávka a distribúcia  558,00       5.10.2015 VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91  Košice  44483767 
F20150567   cartridge Canon CRG-719 rec  58,80   č. 43/2015 zo dňa 5.10.2015   8.10.2015  Aka servis spol. s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01  Prešov  36468312 
215100085 servisné práce 387,14 Zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP   8.10.2015 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
1500744 odborné prehliadky v kotolni školy 2081,78     8.10.2015 Mart system s.r.o. Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
 20150091  USB HUB rozbočovač, USB sieť. krata, legrand rámček 150,72    č. 38/2015 zo dňa 17.9.2015  9.10.2015  Cread Studio s.r.o.   Exnárova 6630/35, 080 01  Prešov   44758863
 FV 150204 paušálny poplatok, servis a vzdialená správa 372,00  Zmluva o poskyt. servis. služieb č. 1/2015 z 30.1.2015    9.10.2015 Pc Worms s.r.o.  Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266 
 9778170957  telekomunikačné poplatky  15,37      9.10.2015 Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 
3778176562 telekomunikačné poplatky 131,45     9.10.2015 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
152233 výkon činnosti PZS 75,60 Mandátna zmluva o vykonávaní PZS č.60/2014 zo dňa 19.12.2014   9.10.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
152234 výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika PO 133,20     9.10.2015 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
 FV 150207 paušálny poplatok   276,00 Zmluva o poskyt. servis služieb č. 1/2015 z 30.1.2015    13.10.2015   Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01  Prešov  44111266 
1201509043 lektor 3 - KK 1.116,00 Zmluva o poskytnutí služieb č. 46/2014   16.10.2015 Akakdémia vzdelávania Ttary a.s. ul. 1.mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 47337494
5319376104  telefónne poplatky  30,00      20.10.2015 Orange Slovensko a.s.  Metodova 8, 821 08  Bratislava  35697270 
5319376229  telefónne poplatky  2,60     20.10.2015  Orange Slovensko a.s.  Metodova8, 82108 Bratislava  35697270 
5319376354   telefónne poplatky 3,55       20.10.2015 Orange Slovensko a.s.  Metodova8, 82108 Bratislava  35697270 
 5319376479 telefónne poplatky   10,00     20.10.2015   Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  3567270 
6526492262 havarijné poistenie motorového vozidla 146,53     21.10.2015 Kooperativa a.s. Hlavná 138, 080 01 Prešov 00585441
1152208314 list bianco vysvedčenia 97,20     21.10.2015 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131
31/2015  videonahrávky  10.430,00  Zmluva o dielo č. 48/2014     22.10.2015 ELIMAR s.r.o.  Špitálska 6 080 01 Prešov 47679409 
2015013  služby externého manažmentu  258,00  Zmluva o dielo č.  35/2014    22.10.2015  Alfaria s.r.o.  Trieda SNP 60, 040 11 Košice   46781501 
2015014   služby externého manažmentu   206,40  Zmluva o dielo č.  35/2014     22.10.2015   Alfaria s.r.o.   Trieda SNP 60, 040 11 Košice   46781501  
 20150105 bezdrôtové prepojenie škola - telocvičňa WIFI  300,00      22.10.2015  Cread Studio s.r.o.  Exnárová 6630/35, 08001 Prešov  44758863 
 FO-15/023 havarijný stav - prasknutá nožová poistka   101,48     26.10.2015  Ladislav Partika  Janov 13,  082 42  1020752326 
1500190  grafické spracovanie a tlač publikácie 1.440,00  Zmluva o posk.služieb č. 53/2014    26.10.2015  Confirmo.s.r.o.  Szakkayho 1, 040 01 Košice  44445571 
150100003  evaluácia dosiahnutých výsledkov  4.990,00   Zmluva o poskytnutí služby č. 20/2015   28.10.2015  3log-in s.r.o.   Šafáriková trieda 8, 04001 Košice 46844325 
032/2015   inzercia v tlačených novinách 200,00  Zmluva o dielo č. 26/2014    28.10.2015  ELIMAR s.r.o.   Špitálska 6 080 01 Prešov  47679409  
1672015  školenie prvej pomoci   20,00     29.10.2015  ÚzS SČK   Jarkova 45, 08001 Prešov  00416231 
 0224/15 obedy   404,64      2.11.2015  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov   42228760
0225/15 obedy - SF 36,53     2.11.2015  SŠJ  Volgogradská 3, 080 01 Prešov   42228760

7303336368

plyn 1.392,00     2.11.2015 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a,  82511 Bratislava 35815256
2120486531 vodné,stočné 467,84     2.11.2015 VVS a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
 2250013472 elektrická energia  558,00       4.11.2015 VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767 
0779143913   telekomunikačné poplatky   16,79     9.11.2015   Slovak Telekom a.s  Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469  
0779140655   telekomunikačné poplatky   131,45      9.11.2015  Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava  35763469  
 70150013 tonery  65,80      12.11.2015   Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov   46571019
5915050597   PaMP 86,46      13.11.2015  Poradca podnikateľa s.r.o.  M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina  31592503 
5915050600   Verejná správa SR 84,00       13.11.2015   Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina   31592503 
 7401223084 dodávka plynu   - 4.352,60     18.11.2015  SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava   35815256
5323638254  telefónné poplatky  30,00      19.11.2015  Orange Slovensko a.s.   Metodova8, 82108 Bratislava   35697270 
5323638629 telefónné poplatky  10,00     19.11.2015  Orange Slovensko a.s.  Metodova8, 82108 Bratislava  35697270 
5323638379 telefónné poplatky  3,42     19.11.2015  Orange Slovensko a.s.  Metodova8, 82108 Bratislava  35697270 
5323638504 telefónné poplatky  2,80     19.11.2015  Orange Slovensko a.s.  Metodova8, 82108 Bratislava  35697270 
 20150081 tonere   265,30     19.11.2015  Tribiano s.r.o.  Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov  46571019 
25000641  kancelársky tovar  89,10       19.11.2015  EPoS SB s.r.o. Puškinová 18, 083 01 Sabinov  17085891 
 5000642 výtvarný materiál  84,57      19.11.2015   EPoS SB s.r.o  Puškinová 18, 083 01 Sabinov 17085891 
34360   auto ŠKODA YETI 14.985,60      20.11.2015  CAMEA car a.s.  Levočska 107/A, 08001 Prešov 36493678 
 20150664  tonery 117,60       20.11.2015 Aka servis s.r.o.  Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov    36468312
38/10/2015   Oplotenie areálu školy 13.694,75  Zmluva o dielo 62/2014     20.11.2015 STAV-KOMPT s.r.o.  Šebastovská 4, 080 06 Prešov   44800274
 P244112015 čistiaci prostriedok Dr. Schutz  37,98      23.11.2015  INTERIER TATRY s.r.o.  Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad   31678599
700431512  prístup do dátovej siete   150,00 Zmluva o dielo č. 7004310    23.11.2015  ZPSADS SANET  Vazovova 5, 811 07 Bratislava  17055270 
115002811  čistiace prostriedky  131,62      23.11.2015  Fifty-Fifty s.r.o.  Strojnícka 18, 080 01 Prešov  36479861 
150227 paušálny poplatok 240,00 Zmluva o poskyt. servis služieb č. 1/2015 z 30.1.2015    25.11.2015  Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266 
150238 páska Brother 26,00    062/2015 zo dňa 25.11.2015 25.11.2015  Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov  44111266 
 20150080 tenery 65,80 €      25.11.2015  Tribiano s.r.o.    Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov  46571019  
 7030002718 vyúčtovanie el.energie   - 1.702,00     25.11.2015  VSE a.s.    Mlynská 31, 042 91 Košice   44483767 
 70150001 dobopis - tonery   -65,80     27.11.2015  Tribiano s.r.o.     Prostějovská 6325/97, 080 01 Prešov   46571019  
 1500958 revízia komínov  181,08      27.11.2015  MART SYSTEM s.r.o.  Železničná 2, 082 21 Veľý Šariš  36488135 
 7185227279 dodávka plynu  1.392,00      2.12.2015   SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava   35815256
2120594967   vodné, stočné 545,39      3.12.2015   VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460
 OFA20154690 flor. hokejky 43,80    063/2015 zo dňa 30.11.2015  3.12.2015  3b, s.r.o.  Sabinovská 151, 080 01 Prešov   36513148
 0261/15 obedy  426,24       4.12.2015 Súkromná školská jedáleň   Volgogradská 3, 080 01  Prešov   42228760 
 0262/15  obedy SF  38,48      4.12.2015 Súkromná školská jedáleň   Volgogradská 3, 080 01  Prešov   42228760 
5780054735  telekomunikačné poplatky   17,84     7.12.2015  Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava   35763469 
5780051374 telekomunikačné poplatky  131,45     7.12.2015 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469 
 20150128 domenu a hosting  76,68    061/2015 zo dňa 25.11.2015  9.12.2015  Cread Studio s.r.o.  Exnárová 6630/35, 080 01 Prešov  44758863 
F151059  kancelársky a čistiaci materiál  171,92     066/2015 zo dňa 11.12.2015 11.12.2015   NUSSY s.r.o.  Štúrova 15/3672, 080 01 Prešov 3644160 
21206002481  vodné, stočné  203,65      14.12.2015  VVS a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36570460 
 7293600596 elektrická energia  328,93      14.12.2015   VSE a.s. Mlynská 31,      042 91 Košice  44483767 
152890  BOZP a PO   133,20     14.12.2015  BTS-PO s.r.o.  Rumanová 22,     080 01 Prešov  36491501 
 152889  PZS  75,60     14.12.2015  BTS-PO s.r.o.  Rumanová 22,   080 01 Prešov   36491501  
 FO-15/039 revízia elektrického zariadenia  1.194,67       15.12.2015 Ladislav Partika  Janov13,     082 42 Bzenov  36903124
 5327915505  telefónne poplatky  30,00      17.12.2015 Orange a.s.  Metodová 8  35697270 
5327915630  telefónne poplatky 1,28      17.12.2015 Orange a.s.  Metodová 8  35697270 
5327915755  telefónne poplatky 1,97      17.12.2015 Orange a.s.  Metodová 8  35697270 
5327914881  telefónne poplatky 10,00      17.12.2015 Orange a.s.  Metodová 8  35697270 
 FV2151801 výtvarný materiál  71,06    068/2015 zo dňa 11.12.2015   17.12.2015 Kreatívny raj s.r.o.  Vansovej 6533/13,     080 01 Prešov  47456094 
6150322  nábytok  2.200,99    053/2015 zo dňa 13.11.2015  18.12.2015  TRUDON s.r.o.  Duklianská 3516, 085 01 Bardejov  31698638 
1501035 výmena ventilu 30,00   065/2015 zo dňa 11.12.2015 21.12.2015 MART SYSTEM s.r.o.  Železničná 2, 082 21 Veľý Šariš  364488135
FO-15/042 montáž osvetlenia 459,70   069/2015 zo dňa 17.12.2015 21.12.2015 Ladislav Partika  Janov13,     082 42 Bzenov  36903124
9171215 čistenie a monitorovanie kanalizácie 360,66   067/2015 zo dňa 11.12.2015 21.12.2015 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838
0281/15 obedy 331,20     21.12.2015 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
0282/15 obedy - soc. fond 29,90     21.12.2015 SŠJ Volgogradská 3, 080 01 Prešov 42228760
6150329  skrinka SP 80 60/50  126,60    070/2015 zo dňa 21.12.2015  22.12.2015 TRUDON   Duklianská 3516, 085 01 Bardejov  31698638  
362228 autopoťahy ŠKODA YETI 206,84   071/2015 zo dňa 21.12.2015  22.12.2015 CAMEA car a.s.  Levočska 107/A, 08001 Prešov 36493678 
20150558   žalúzie 300,00    073/2015 zo dňa 21.12.2015   22.12.2015 STAVMAT-PD s,r,o,  Cesta poľnohospodárov 8, 971 01 Prievidza  36755770 
2015102 tabule Triptych Solo 2 ks 1.095,41   074/2015 zo dňa 21.12.2015 22.12.2015 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovská 870, 945 01 Komárno 36707741
2/2015 poistné - ŠKODA YETI od 1.1.2016-31.3.2016 62,53     22.12.2015 Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
1/2015 poistné - ŠKODA YETI od 9.12.2015-31.12.2015 15,63     22.12.2015 Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 00151700
150252 paušálny poplatok -správa IKT  11/2015 240,00 Zmluva o poskyt. servis služieb č. 1/2015 z 30.1.2015   22.12.2015 Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov 44111266
150264 paušálny poplatok -správa IKT  12/2015 240,00 Zmluva o poskyt. servis služieb č. 1/2015 z 30.1.2015   22.12.2015 Pc Worms s.r.o. Exnárova 23, 080 01 Prešov 44111266
28615 občerstvenie 330,00   č. 064/2015 zo dňa 07.12.2015 28.12.2015 Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 00686514
2015038 vstavaná skriňa 357,00   č. 076/2015 zo dňa 21.12.2015 28.12.2015 Ján Cehelský, INTERIÉR J+M Uzovský Šalgov 178, 082 61 34816151
20150139 wifi sieť škola 3.715,20   č. 075/2015 zo dňa 21.12.2015 28.12.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárová 6630/35, 080 01 Prešov 44758863
20150140 elektroinštalácia k wifi 288,84   č. 077/2015 zo dňa 28.12.2015 29.12.2015 Cread Studio s.r.o. Exnárová 6630/35, 080 01 Prešov 44758863