Dokumenty

Objednávky 2012

 

Č. objednávky Predmet objednávky Objednávka spolu (EUR) Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ (názov) Dodávateľ (adresa) IČO Schválil
031/2012 multif.zariadenie EPSON PRO WORK 236,00
03.10.2012
Whistler s.r.o.
Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
Ing.Katarína Pindešová
032/2012
výtvarný materiál-enviroprojekt
915,00
08.10.2012
Janka Onofrejová Vansovej 13, 080 01  Prešov 37711938
Ing. Katarína Pindešová
033/2012
fotoaparát CANON-enviroprojekt
850,00
08.10.2012
Nove Farby
Niedzwiedzia 29B, Varšava
141760552
Ing. Katarína Pindešová
034/2012
kanc. papier a CD podľa výberu
50,00
11.10.2012
EPOS s.r.o.
Puškinova 18, 083 01  Sabinov
17085861
Ing. Katarína Pindešová
035/2012 kancel. materiál podľa vl. výberu 100,00   11.10.2012 EPOS s.r.o. Puškinova 18, 083 01  Sabinov 17085861 Ing. Katarína Pindešová
036/2012 drevený prah a prechodové lišty 85,00   11.10.2012 ITAKA Plus s.r.o. 17. novembra 198, 080 01  Prešov 36500143 Ing. Katarína Pindešová
037/2012 kartón-enviroprojekt 100,00   12.10.2012 Janka Onofrejová Vansovej 13, 080 01  Prešov 37711938 Ing. Katarína Pindešová
038/2012 rezivo-enviroprojekt 140,00   12.10.2012 LEGNO TRADE s.r.o. Dukelská 134, 087 01 Giraltovce 36685313 Ing. Katarína Pindešová
039/2012 školské tlačivá     16.10.2012 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Ing. Katarína Pindešová
040/2012 obehové čerpadlo-oprava kúrenia v telocvični školy 680,40   16.10.2012 Boyser s.r.o. Budovateľská 38, 080 01  Prešov 44628846 Ing. Katarína Pindešová
041/2012 pravidelné prehliadky ELI 1.820,00   16.10.2012 Partika Ladislav Janov 13, 082 42 Bzenov 36903124 Ing. Katarína Pindešová
042/2012 školenie "Kurz prvej pomoci" zamestnancov školy 30,00   5.11.2012 Slovenský červený kríž Jarková 45, 080 01  Prešov 00416231 Ing. Katarína Pindešová
043/2012 ochranné pracovné prostriedky 220,00   5.11.2012 STOMEX s.r.o. Za potokom 19, 080 06  Ľubotice 31650091 Ing. Katarína Pindešová
044/2012 ochranné osob. prostriedky, čist. prostriedky 643,00   8.11.2012 DeLUX s.r.o. 1. mája 939, 952 01  Vráble 35934590 Ing. Katarína Pindešová
045/2012 ročný prístup na portál verejnej správy 76,00   8.11.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503 Ing. Katarína Pindešová
046/2012 Person. a mzdový poradca-predplatné 70,00   8.11.2012 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503 Ing. Katarína Pindešová
047/2012 univerzálne darč. šeky - SF 1.154,00   23.11.2012 Le Cheque Dejeneur s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 2 31396674 Ing. Katarína Pindešová
048/2012 domena a webhosting zsus-po.sk 118,00   23.11.2012 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06  Ľubotice 36802611 Ing. Katarína Pindešová
049/2012 Epson atrament 31,00   27.11.2012 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06  Ľubotice 36802611 Ing. Katarína Pindešová
050/2012 collodium - VP 15,00   30.11.2012 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 826 01  Bratislava 31331751 Ing. Katarína Pindešová
051/2012 zverejnenie inzerátu 36,72   5.12.2012 Region press s.r.o. Študentská 2, 917 01  Trnava 36252417 Ing. Katarína Pindešová
052/2012 kancel. materiál 250,00   5.12.2012 EPOS spol. s.r.o. Puškinova 18, 083 01  Sabinov 17085861 Ing. Katarína Pindešová
053/2012 toner 60,00   5.12.2012 Aka servis s.r.o. Októbrova 59, 080 01  Prešov 36468312 Ing. Katarína Pindešová
054/2012 tlačiareň CANONi sensys LBP 200,00   7.12.2012 Aka servis s.r.o. Októbrova 59, 080 01  Prešov 36468312 Ing. Katarína Pindešová
055/2012 oprava dažď. zvodov na budove telocvične 700,00   7.12.2012 Peter Majerčák 082 53 Záborské 404 10743341 Ing. Katarína Pindešová
056/2012 technická kontrola na prívesný vozík 11,00   10.12.2012 STK Control s.r.o. Budovateľská 38, 080 01  Prešov 31713394 Ing. Katarína Pindešová
057/2012 zariadenie do výdajne stravy 8.160,00   10.12.2012 EUROGASTROP s.r.o. Bardejovská 15, 080 01  Prešov 44137761 Ing. Katarína Pindešová
058/2012 občerstvenie na posedenie - SF 150,00   10.12.2012 VJ s.r.o. Volgogradská 3, 080 01  Prešov 36840602 Ing. Katarína Pindešová
059/2012 pneumatiky na služ. motor. vozidlo 400,00   10.12.2012 AUTOSÚČIASTKY-Ján Degro Námestie slobody 75, 083 01  Sabinov 14359413 Ing. Katarína Pindešová
060/2012 náklady s prechodom na iSPIN2 485,00   10.12.2012 Asseco Solutions Bárdošova 2, 831 01  Bratislava 00602311 Ing. Katarína Pindešová
061/2012 objektív Canon a pamäťová karta 391,00   10.12.2012 Talkive s.r.o. Kopčianská 9, 812 72  Bratislava 35895225 Ing. Katarína Pindešová
062/2012 nábytkové zariadenie 2.513,00   17.12.2012 Trudon s.r.o. Duklianska 3516, 085 01  Bardejov 31698638 Ing. Katarína Pindešová
063/2012 optická myš 18,00   17.12.2012 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611 Ing. Katarína Pindešová
064/2012 oprava elektroinš. v reg. stanici 183,00   21.12.2012 Mart system s.r.o. Železničná 2, 082 21  Veľký Šariš 36488135 Ing. Katarína Pindešová
065/2012 elektrický sporák 230,00   21.12.2012 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06  Bratislava 35739487 Ing. Katarína Pindešová
066/2012 dodávka a montáž lamelových dverí 132,00   21.12.2012 ITAKA Plus Prešov s.r.o. 17. novembra 198, 080 01  Prešov 36500143 Ing. Katarína Pindešová
067/2012 elektromontáž prívodov     21.12.2012 Partika Ladislav Janov 13, 082 42  Bzenov 36903124 Ing. Katarína Pindešová