Dokumenty

Faktúry 2014

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v EUR Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
7203020902 fakturácia plynu 1812,00     8.1.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256
1757756345 telef. poplatky 131,45     9.1.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
9757779403 telef. poplatky 17,71     9.1.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
5235746896 telef. poplatky 41,15     17.1.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5235747146 telef. poplatky 1,99     17.1.2014 Orange Slovensko a.s. Metaodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5235747396 telef. poplatky 1,22     17.1.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5235747271 telef. poplatky 18,00     17.1.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8., 821 08  Bratislava 35697270
201407 členský príspevok na rok 2014 66,00     17.1.2014 Slovenská živnostenská komora Dolné Rudiny 3, 010 01  Žilina 36145581
24000005 papier Xerox 45,00   č. 2/2014 zo dňa 16.1.2014 20.1.2014 EPOS SB s.r.o. Puškinova 18, 083 01  Sabinov 17085861
214010237 SPIN 964,51     21.1.2014 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 00602311
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 507,26     21.1.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 36211222
366414 členský poplatok 33,00     24.1.2014 SANET Vazovova 5, 812 69  Bratislava 17055270
214010551 servisné práce - SPIN 387,14     27.1.2014 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 00602311
142701313 update program. vybavenia MZDY 55,68     27.1.2014 IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36, 080 01  Prešov 31666108
2250013472 dodávka elektriny 493,00     30.1.2014 VSE a.s. Mlymská 31, 042 91  Košice 36211222
2118181368 vodné a stočné 566,52     4.2.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
7312924908 dodávka zemného plynu 4779,00     5.2.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256
0014/14 obedy pre zamestnancov školy 266,00     5.2.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0015/14 obedy pre zamestnncov školy - SF 26,00     5.2.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
20140068 oprava zámku na dverách 50,00   č. 4/2014 zo dňa 4.2.2014 7.2.2014 STAVMAT-PD s.r.o. Cesta poľnohospodárov 8, 971 01  Prievidza 36755770
4758743859 telekomunikačné služby 131,45     7.2.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
7758759785 telekomunikačné služby 17,10     7.2.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
5239504797 telef. poplatky 20,00     18.2.2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270
5239505047 telef. poplatky 2,69     18.2.2014 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270
5239504298 telef. poplatky 2,61     18.2.2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270
5239504173 telef. poplatky 10,00     18.2.2013 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 35697270
700431403 internetové služby 150,00     24.2.2014 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270
21403999 publikacie 42,48     25.2.2014 RAABE Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
1017120 prevádkovanie a monit. kotolne 93,00   č. 1/2014 zo dňa 8.1.2014 26.2.2014 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 493,00     3.3.2014 VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
2118287382 fakturácia vody 400,20     4.3.2014 VVS a.s Komenského 50, Košice 36570460
0045/14 obedy pre zamestnancov školy 259,35     10.3.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
0046/14 obedy pre zamestnancov školy 25,35     10.3.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
4759734898 telef. poplatky 131,45     10.3.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
9759752875 telef. poplatky 16,60     10.3.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
810181301 darčekové poukážky 120,00   č. 5/2014 zo dňa 4.3.2014 10.3.2014 TESCO STORES SR,a.s. Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava 31321828
5243254014 telef. poplatky 30,00     17.3.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5243254264 telef. poplatky 4,61     17.3.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5243253515 telef. poplatky 4,55     17.3.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5243253390 telef. poplatky 10,00     17.3.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
24000147 kancelárske potreby 45,60   č. 7/2014 zo dňa 24.3.2014 26.3.2014 EPOS SB, s.r.o. Sabinov, Puškinova 18 17085861
2014013 kancelárske vybavenie 65,00   č. 6/2014 zo dňa 18.3.2014 26.3.2014 WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
7449158693 fakturácia plynu -867,08     26.3.2014 SPP a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice 35815256
7193073449 fakturácia plynu 1329,00     27.3.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice 35815256
0071/14 obedy pre zamestnancov školy 20,93     31.3.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
0070/14 obedy pre zamestnancov školy 214,13     31.3.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 493,00     1.4.2014 VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
140005 nájomné 6836,02     1.4.2014 SZŠsMŠ-autisti Vodárenská 3, 080 01 Prešov 42037131
2118398950 fakturácia vody 600,13     3.4.2014 VVS a.s. Komenského 50, Košice 36570460
062/2014 bezpečnostný projekt 360,00     3.4.2014 CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21,040 01 Košice 46943404
214040086 servisné práce - SPIN 387,14     4.4.2014 Asseco Solutions a.s. Bratislava 00602311
140659 technik PO a BOZOP 131,44     8.4.2014 BTS PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
7114833553 fakturácia plynu 1329,00     8.4.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice 35815256
760729834 telef. poplatky 131,45     9.4.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
760747548 telef. poplatky 17,10     9.4.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
214000427 Stravné lístky 852,00   č. 8/2014 zo dňa 4.4.2014 9.4.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 31396674
2014017 kancelárske vybavenie 34,85   č. 9/2014 zo dňa 8.4.2014 10.4.2014 WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
114041957 stravné lístky 120,50   č. 10/2014 zo dňa 8.4.2014 10.4.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 31396674
21407407 publikácie 42,40     14.4.2014 RAABE Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
5247031176 telef. poplatky 30,00     23.4.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5247031426 telef. poplatky 6,64     23.4.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5247031676 telef. poplatky 1,42     23.4.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5247031551 telef. poplatky 10,00     23.4.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2014019 kancelárske vybavenie 93,40   č. 12/2014 zo dňa 17.4.2014 23.4.2014 WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
44 kancelárske vybavenie 20,00   č. 13/2014 zo dňa 17.4.2014 28.4.2014 EPOS SB, s.r.o. Sabinov, Puškinova 18 17085861
20140244 kancelárske vybavenie 59,40   č. 14/2014 zo dňa 28.4.2014 29.4.2014 Aka servis, s.r.o. Októbrová 59, Prešov 36468312
5021405382 publikácie 59,00   č. 11/2014 zo dňa 8.4.2014 05.05.2014 Poradca podnikateľa M. Rázusa 23A, Žilina 31592503
2118508236 fakturácia vody 558,14     05.05.2014 VVS a.s. Komenského 50, Košice 36570460
0105/14 obedy pre zamestnancov školy 236,74     05.05.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
0106/14 obedy pre zamestnancov školy 23,14     05.05.2014 Súkromná školská jedáleň Prešov 42228760
6300182411 fakturácia plynu 1329,00     07.05.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice 35815256
8761731373 telef. poplatky 131,45     07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
5761747937 telef. poplatky 16,51     07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2250013472 dodávka a distribúcia elektriny 493,00     12.05.2014 VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
5250835637 telef. poplatky 30,00     19.05.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5250835887 telef. poplatky 4,26     19.05.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5250836137 telef. poplatky 3,42     19.05.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5250836012 telef. poplatky 10,27     19.05.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
24000249 kancelárske potreby 145,19   č. 18/2014 zo dňa 19.5.2014 20.05.2014 EPOS SB, s.r.o. Sabinov, Puškinova 18 17085861
700431406 internetové služby 150,00     21.05.2014 SANET Vazovova 5, 812 69  Bratislava 17055270
2014022 výpočtová technika 1199,00   č. 16/2014 zo dňa 15.5.2014 22.05.2014 WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
1017376 revízia HP a hydrantov 181,08     26.05.2014 MART SYSTEM s.r.o., Železničná 2, 082 21 Veľký Šariš 36488135
2118618650 fakturácia vody 425,10     30.05.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
140914 kontrola a tlak. skúška has.prístrojov 415,52   č. 17/2014 zo dňa 15.5.2014 2.6.2014 BTS PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
0133/14 obedy pre zamestnancov školy 222,11     3.6.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, Prešov 42228760
0134/14 obedy pre za. školy-SF 21,71     3.6.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, Prešov 42228760
7421428906 dodávka elektriny 493,00     30.5.2014 VSE a.s. Mlynská 31, Košice 36211222
2142007387 tlačivá 203,00   č. 19/2014 zo dňa 19.5.2014 30.5.2014 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131
7268083801 fakturácia plynu 1329,00     5.6.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice 35815256
2014025 toner do tlačiarne Epson 34,90   č. 20/2014 zo dňa 2.6.2014 6.6.2014 WHISTLER s.r.o. Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
4762738159 telef. poplatky 131,45     9.6.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
7762755098 telef. poplatky 16,28     9.6.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
5254637864 telef. poplatky 30,00     17.6.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5254638114 telef. poplatky 1,93     17.6.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5254638364 telef. poplatky 4,25     17.6.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
5254638239 telef. poplatky 10,00     17.6.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
21412469 odb. publikácia 42,40     18.6.2014 Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava 35908718
2014031 toner pre HP LJ 1010, 1018 35,00   č. 21/2014 zo dňa 16.6.2014 19.6.2014 Whistler Domašská 24, 080 06 Ľubotice 36802611
141122 výkon činnosti technika PO aBOZP 131,44     26.6.2014 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
017314 obedy 246,05     27.6.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
017414 obedy-SF 24,05     27.6.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
2118730419 vodné a stočné 393,86     1.7.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
91-4-0000897 upgrade aSc agenda 2015 189,00   č. 24/2014 zo dňa 1.7.2014 2.7.2014 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03  Bratislava 31361161
2250013472 elektrina 493,00     3.7.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
7105175145 plyn 1329,00     8.7.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256
201402378 oprava umývačky 31,20   č. 23/2014 zo dňa 27.6.2014 8.7.2014 Eurogastrop s.r.o. Čergovská 10, 080 01  Prešov 44137761
1142203405 triedne knihy 52,20   č. 46/2014 zo dňa 2.12.2013 26.6.2014 ŠEVT a.s. Cementárenská  16,974 72  Banská Bystrica 31331131
1763747867 telekom. služby 131,45     9.7.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
5763766693 telekom. služby 16,86     9.7.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
214070112 servisné práce 387,14     9.7.2014 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
F20140412 toner Canon EXV14 57,60   č. 25/2014 zo dňa 9.7.2014 14.7.2014 Aka servis spol.s.r.o. Októbrova 59, 080 01  Prešov 36468312
13/7/2014 oprava kanalizácie 8693,54     14.7.2014 STAV-KOMPT s.r.o. Šebastovská 4, 080 06 Prešov 44800274
0193/14 obedy 46,55     15.7.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0194/14 obedy-SF 4,55     15.7.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
5258348931 tel. poplatok 30,00     17.7.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5258349181 tel. poplatok 1,81     17.7.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5258348432 tel. poplatok 2,84     17.7.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5258348307 tel. poplatok 10,00     17.7.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
142707242 upgrade program.
vybav. MZDY
32,28     25.7.2014 IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36, 080 01  Prešov 31666108
F20140441 cartridge Canon CRG-719 59,40   č. 28/2014 zo dňa 28.7.2014 29.7.2014 Aka servis spol.s.r.o. Októbrova 59, 080 01  Prešov 36468312
2118840579 vodné a stočné 352,76     5.8.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
2250013472 elektrina 493,00     5.8.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
7238145437 plyn 1329,00     5.8.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256
2014006 externý manažment a implementácia projektu 447,20     6.8.2014 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, Košice 46781501
15/8/2014 oprava kanalizácie 7815,55     6.8.2014 Stav-kompt s.r.o. Šebastovská 4, 080 06  Prešov 44800274
11401776 čistiace prostriedky 38,64   č. 29/2014 zo dňa 28.7.2014 6.8.2014 Fifty - fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01  Prešov 36479861
6764884841 tel. poplatky 131,45     7.8.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
0764902183 tel. poplatky 16,86     11.8.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
F20140476 fuser modul Canon iR 2020 408,00   č. 26/2014 zo dňa 28.7.2014 14.8.2014 Aka servis spol. s.r.o. Októbrova 59, 080 01  Prešov 36468312
5262074729 tel. poplatky 30,00     18.8.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5262073855 tel. poplatky 5,08     18.8.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5262073980 tel. poplatky 0,59     18.8.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
5262074105 tel. poplatky 10,28     18.8.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
2014040 výmena batérie v zálož. zdroji 69,00   č. 31/2014 zo dňa 18.8.2014 20.8.2014 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06  Ľubotice 36802611
700431409 zabezpeč. prístupu do siete SANET 150,00     25.8.2014 SANET Vazovova 5, 812 69  Bratislava 17055270
61/2014 viazanie triednych kníh 135,70   č. 30/2014 zo dňa 18.8.2014 27.8.2014 Štefan Stavjarský-VaŠo Konštantínova 6, 080 01  Prešov 41751272
2118955679 vodné a stočné 336,55     2.9.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
2250013472 elektrina 493,00     2.9.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
0199/14 obedy 89,11     3.9.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0200/14 obedy - SF 8,71     3.9.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
004/2014 tlač a inzercia 3425,00   č. 22/2014 zo dňa 27.6.2014 3.9.2014 Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
P209082014 oprava poškodenej podlahy 154,07   č. 32/2014 zo dňa 22.8.2014 4.9.2014 Interier Tatry spol. s.r.o. Sobotské nám. 22, 058 01  Poprad 31678599
P208082014 čistenie podlahy 796,18   č. 32/2014 zo dňa 22.8.2014 4.9.2014 Interier Tatry spol. s.r.o. Sobotské nám. 22, 058 01  Poprad 31678599
2403290395 poistné 114,65     5.9.2014 Generali poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava 35709332
7278140403 dodávka plynu 1329,00     5.9.2014 SPP Moldavská 12, 040 11  Košice 35815256
2014007 služby externého manažmentu 567,60 Zmluva o poskytnutí služieb
č.35/2014
  8.9.2014 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60,  040 11  Košice 46781501
007/2014 občerstvenie 209,60   č. 27/2014 zo dňa 28.7.2014 8.9.2014 Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
4765860488 tel. poplatky 131,45     9.9.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
4765875703 tel. poplatky 17,14     10.9.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
5265928202 tel. poplatky 40,90     18.9.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5265928327 tel. poplatky 3,96     18.9.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5265927453 tel. poplatky 5,20     18.9.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5265927578 tel. poplatky 10,00     18.9.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
3511100643 chladnička Zanussi ZRT23100WA 266,90   č. 35/2014 zo dňa 17.9.2014 18.9.2014 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06  Bratislava 3511100643
FV140022 rekonštrukčné práce 15347,60 Nájomná zmluva
č. 1/2011
  18.9.2014 Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská 3, 080 01  Prešov 42037131
2250013472 elektrina 493,00     1.10.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767
2119066587 vodné a stočné 567,72     2.10.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
141818 výkon činnosti technika PO a BOZP 132,61 €     7.10.2014 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
5767607631 telekom. poplatky 15,96     8.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
214100126 servisné práce 387,14     8.10.2014 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 214100126
7258169832 dodávka zemného plynu 1 329,00     8.10.2014 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 35815256
1766801085 telekom. poplatky 131,45     9.10.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
141900 hasiaci prístroj 31,62   č. 39/2014 zo dňa 1.10.2014 13.10.2014 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
1017798 servisné práce 70,00   č. 36/2014 zo dňa 29.9.2014 13.10.2014 MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2, 082 21  Veľký Šariš 36488135
FV11014 právne konzultácie 90,00     14.10.2014 JUDr. Kvetoslava Draganovská Jarková 73, 080 01  Prešov 17085560
6526492262 havarijné poistenie motor. vozidiel 146,53     14.10.2014 Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 00585441
5269892650 telef. poplatky 30,00     17.10.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5269892775 telef. poplatky 4,91     17.10.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5269892900 telef. poplatky 2,71     17.10.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5269893025 telef. poplatky 10,00     17.10.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
6550271187 poistenie zodpovednosti za škodu prev. motor. vozidla 111,13     21.10.2014 Kooperativa poisťovňa a.s. Hlavná 138, 080 01  Prešov 00585441
22/2014 služby s VO-projekt Modernizácia VP na SUŠ 261,00 Zmluva o poskytnutí služieb
č.36/2014
  21.10.2014 Lasachi s.r.o. Volgogradská 9, 080 01  Prešov 46545727
2014008 služby ext. manažmentu-projekt Modernizácia VP na SUŠ 610,60 Zmluva o poskytnutí služieb
č.35/2014
  21.10.2014 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice 46781501
6549743212 poistenie zodpoved. za škodu spôsobené prev. motor. vozidla 17,26     22.10.2014 Kooperativa a.s. Hlavná 138, 080 01  Prešov 00585441
1170660361 učebnice 25,68   č. 41/2014 zo dňa 7.10.2014 23.10.2014 Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01  Martin 36440531
1017720 odborné prehliadky v kotolni 2081,78     24.10.2014 Mart system s.r.o. Železničná 2, 082 21  Veľký Šariš 36488135
0244/14 obedy 328,51     4.11.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 4228760
0245/14 obedy-SF 32,11     4.11.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
2250013472 elektrina-dodávka a distribúcia 493,00     5.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
7238212228 zemný plyn 1329,000     5.11.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11  Košice 35815256
6814790264 združené poistenie majetku 455,02     10.11.2014 Komunálna poisťovňa a.s. Hlavná 62, 040 01  Košice 31595545
4767766078 telefónne poplatky 131,45     11.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
6767763794 telefónne poplatky 17,34     11.11.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalaská 28, 817 62  Bratislava 35763469
7401205703 dodávka plynu -6089,71     14.11.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11  Košice 35815256
5273881319 telef. poplatky 30,00     18.11.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5273881444 telef. poplatky 3,83     18.11.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5273881569 telef. poplatky 1,84     18.11.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5273881694 telef. poplatky 10,81     18.11.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
27/2014 poskytnutie služieb-proces VO 365,40 Zmluva o poskytnutí služieb č. 36/2014   18.11.2014 Lasachi s.r.o. Volgogradská 9, 080 01  Prešov 46545727
700431412 zabezpečenie prístupu do siete SANET 150,00 Zmluva o dielo č. 7004310   18.11.2014 SANET Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270
11034 klip rámy 473,80   č. 47/2014 zo dňa 18.11.2014 19.11.2014 DANTIK-Danilo Česal V Lipkách 709/17,
154 00 Praha
15315118
FO-14/032 revízia elektr. zariadenia a blekozvodov 862,70   č. 37/2014 zo dňa 29.9.2014 19.11.2014 Ladislav Partika Janov 13, 082 42 36903124
2014/0218 publikácia "Pred štartom na VŠ" 7,45   č. 40/2014 zo dňa 6.10.2014 20.11.2014 PhDr. Emília Kollárová-Infopress Malá 5, 811 02  Bratislava 17488371
2014010 služby - externý manažment - projekt 688,00 Zmluva o poskytnutí služieb
č. 35/2014
  21.11.2014 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11  Košice 46781501
11402668 čistiace prostriedky 103,73   č. 52/2014 zo dňa 26.11.2014 27.11.2014 Fifty-fifty s.r.o. Strojnícka 18, 080 01  Prešov 36479861
32/11/2014 havarijný stav - oprava vonkajšej kanalizácie 10792,22 Zmluva o dielo č. 55/2014   1.12.2014 Stav-kompt s.r.o. Šebastovská 4, 080 06  Prešov-Nižná Šebastová 44800274
2014065 doména a webhosting zsus-po.sk 117,15   č. 53/2014 zo dňa 28.11.2014 1.12.2014 Whistler s.r.o. Domašská 24, 0870 06  Ľubotice 36802611
5914062911 ročný prístup k Verejnej správe SR 76,00   č. 54/2014 zo dňa 1.12.2014 2.12.2014 Poradca podnikateľa spol. s. r. o. M. Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503
5914062912 Personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 73,34   č. 55/2014 zo dňa 1.12.2014 2.12.2014 Poradca podnikateľa spol. s. r. o. M. Rázusa 23A, 010 01  Žilina 31592503
0275/14 obedy 284,62     2.12.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0276/14 obedy-SF 27,82     2.12.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
2119299914 vodné a stočné 461,05     2.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460
24000674 kancelársky materiál 125,77   č. 56/2014 zo dňa 1.12.2014 3.12.2014 EPOS SB s.r.o. Puškinova 18, 083 01  Sabinov 17085861
2250013472 dodávka elektriny 493,00     3.12.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
10171003 odborné prehliadky v kotolni 181,08     3.12.2014 Mart system s.r.o. Železničná 2, 082 21  Veľký Šariš 36488135
1302014 pneumatiky 71,80   č. 57/2014 zo dňa 1.12.2014 5.12.2014 DEGRO s.r.o. Námestie Slobody č. 75, 083 01  Sabinov 14359413
6300182411 plyn 1329,00     5.12.2014 SPP a.s. Moldavská 12, 040 11  Košice 35815256
FO-14/037 oprava elektrickej inštalácie 168,48   č. 66/2014 zo dňa 8.12.2014 9.12.2014 Ladislav Partika Janov 13, 082 42 Bzenov 36903124
7768716134 telekomunikačné služby 131,45     10.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
4768712832 telekomunikačné služby 16,73     10.12.2014 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
FV140663 rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému školy 948,46   č. 58/2014 zo dňa 2.12.2014 11.12.2014 Trans-mont s.r.o. Suvorovova 4/SA, 080 01  Prešov 31681115
14700193 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" 27,10   č. 61/2014 zo dňa 4.12.2014 11.12.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica 37986635
3100442335 poplatok za vystavenie faktúry 6,00     11.12.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
7200167358 dodávka elektriny 1222,44     11.12.2014 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91  Košice 44483767
F141112 montáž látkových roliet 198,06   č. 63/2014 zo dňa 5.12.2014 11.12.2014 DASON-Daniel Ďurica Bajkalská 4860/11, 080 01  Prešov 35275260
014000518 uverejnenie reklamy "Život Prešova" 47,26   č. 46/2014 zo dňa 14.11.2014 15.12.2014 Peter Cirjak - ESSOX Námestie Mieru 1, 080 01  Prešov 22908145
24000693 kancelársky materiál 27,80   č. 56/2014 zo dňa 1.12.2014 15.12.2014 EPOS SB s.r.o. Puškinova 18, 083 01  Sabinov 17085861
2014011 služby - externý manažment a implementácia projektu 645,00 Zmluva o poskytnutí služieb
č. 35/2014
  15.12.2014 Alfaria s.r.o. Trieda SNP 60, 040 11 Košice 46781501
20140070 služby-recenzovanie, oponentúra, korektúra projektu 11515,00 Zmluva o poskytnutí služby
č. 49/2014
č. 42/2014 zo dňa 10.10.2014 15.12.2014 Balera s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 47572426
2119309256 vodné a stočné 266,26     16.12.2014 VVS a.s. Komenského 50, 042 48  Košice 36570460
2141569 výtvarný materiál 80,60   č. 67/2014 zo dňa 8.12.2014 16.12.2014 Kreatívny raj s.r.o. Vansovej 6533/13, 080 01  Prešov 47456094
FV140030 rekonštrukčné práce 5974,57     16.12.2014 Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská 3, 080 01  Prešov 42037131
5277897404 telef. poplatky 30,00     17.12.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5277897529 telef. poplatky 1,91     17.12.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
5277897654 telef. poplatky 2,69     17.12.2014 Orange Slovensko a.s. Metodoa 8, 821 08 Bratislava 35697270
5277897779 telef. poplatky 11,09     17.12.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
2014068 4 portová serverová sieťová karta 180,00   č. 71/2014 zo dňa 16.12.2014 17.12.2014 Whistler s.r.o. Domašská 24, 080 06  Ľubotice 36802611
20140851 horizontálne žalúzie 997,99  
č. 60/2014 zo dňa 4.12.2014
17.12.2014 STAVMAT-PD s.r.o. Cesta poľnohospodárov 8, 971 01  Prievidza 36755770
20140852 oprava kovania 102,00   č. 62/2014 zo dňa 5.12.2014 17.12.2014 STAVMAT-PD s.r.o. Cesta poľnohospodárov 8, 971 01  Prievidza 36755770
014000518 uverejnenie reklamy v Živote Prešova 47,26     17.12.2014 Peter Cirjak-ESSOX Nám. Mieru 1, 080 01  Prešov 22908145
2014055 nábytok do kabinetu 828,00   č. 64/2014 zo dňa 5.12.2014 18.12.2014 Ján Cehelský, Interiér J+M Uzovský Šalgov 178 34816151
0302/14 obedy-príspevok zo SF 202,16     18.12.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
0303/14 obedy-príspevok zo SF 19,76     18.12.2014 Súkromná školská jedáleň Volgogradská 3, 080 01  Prešov 42228760
142407 výkon činnosti technika PO a BOZP 133,20     18.12.2014 BTS-PO s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
017/2014 služby za obdobie 11/2014-projekt 12093,10 Zmluva č. 50/2014 č. 43/2014 zo dňa 10.10.2014 19.12.2014 ELIMAR s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
70140010 dodanie odbornej literatúry-projekt 2777,80 Kúpna zmluva č. 44/2014 č. 70/2014 zo dňa 16.12.2014 19.12.2014 TRIBIANO s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019
140066 podlahárske práce 978,62   č. 59/2014 zo dňa 4.12.2014 19.12.2014 Dušan Bača Švábska 57, 080 01  Prešov 30290961
10171060 zriadenie elektr. monit. systému na kotolňu v telocvični 790,00   č. 72/2014 zo dňa 16.12.2014 19.12.2014 Mart system s.r.o. Železničná 2, 082 21  Veľký Šariš 36488135
018/2014 občerstvenie v zmysle kúpnej zmluvy č. 39/2014 965,20 Kúpna zmluva č.39/2014 zo dňa 23.7.2014   19.12.2014 Elimar s.r.o. Špitálska 6, 080 01  Prešov 47679409
6140278 zariadenie do kancel. EHÚ 3296,40   č. 69/2014 zo dňa 16.12.2014 19.12.2014 Trudon s.r.o. Duklianska 3516, 085 01  Bardejov 31698638
1400044 grafické spracovanie a tlač publikácie v zmysle zmluvy č. 53/2014 1332,00 Zmluva č. 53/2014 zo dňa 13.11.2014   19.12.2014 Confirmo s.r.o. Szakkayho 1, 040 01  Košice 44445571
38/12/2014 stavebné práce-oprava havar. stavu schodov 3714,44 Zmluva č. 57/2014 zo dňa 1.12.2014   22.12.2014 Stav-kompt s.r.o. Šebastovská 4, 080 06  Nižná Šebastová 44800274
39/12/2014 stavebné práce - havar. stav oprava vonk. kanalizácie 18709,01 Zmluva č. 55/2014 zo dňa 26.11.2014   22.12.2014 Stav-kompt s.r.o. Šebastovská 4, 080 06  Nižná Šebastová 44800274
70140011 zariadenie pre fotoštúdio v zmysle kúpnej zmluvy 13063,20 Zmluva č. 54/2014 zo dňa 13.11.2014   22.12.2014 Tribiano s.r.o. Prostejovská 6325/97, 080 01  Prešov 46571019

.

5254638239 telef. poplatky 10,00     17.6.2014 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270