Aktivity školy

Názov projektu : Zvýšenie kvalifikácie a rozvoj pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na Strednej umeleckej škole, Prešov Miesto realizácie projektu : Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov Výzva - kód Výzvy : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 Operačný program: Ľudské zdroje Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: Vzdelávanie Investičná priorita: 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií Špecifický cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom…
piatok, 03 máj 2019 22:54

ERASMUS+ We are different, we are same

Napísal(a)
V dňoch 6.4.2019 až 11.4.2019 sme sa spoločne so žiakmi zúčastnili Mobility žiakov v rámci projektu ERASMUS+ We are different, we are same, a project about diversity v Alcalá de Henares, Španielsko. Našou úlohou bolo prezentovať výsledky práce k téme diversity. Všetky aktivity spojené s prezentáciou výsledkov projektu boli realizované v historickej časti mesta Alcalá de Henares a v hosťujúcej škole Ile Lázaro Carreter. Mali sme možnosť bližšie spoznať španielsku kultúru, miestny školský vzdelávací systém, ale najmä nadviazať kontakty s novými ľuďmi a žiakmi. To bol zároveň cieľ projektu. Žiakom aj učiteľom sa táto mobilita veľmi páčila a do ďalšej…
streda, 13 február 2019 13:51

Podpora rozvoja športu 2018

V roku 2018 sa Stredná umelecká škola v Prešove zapojila svojím projektom do výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky s cieľom získať dotáciu z programu s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018. Škola vypracovala projekt zameraný na nákup športovej výbavy s názvom „Hoď štetec, vrhni paletu a športuj“. Našim cieľom, pre ktorý sme sa zapojili do projektu, bolo zlepšiť a modernizovať športové materiálové zabezpečenie vyučovacích a voľnočasových aktivít, vytvárať priestor pre aktivity, ktoré budú žiaci vykonávať s radosťou a tak si vytvárať pozitívny vzťah k pohybu a športu, naučiť žiakov kompenzovať sedavé zamestnanie pohybovými aktivitami, odučiť ich závislosti na DVD,…
štvrtok, 11 október 2018 19:25

ERASMUS+ WE ARE DIFFERENT, WE ARE SAME

Napísal(a)
Pre školské roky 2018 – 2020 bol pre školu schválený projekt Erasmus+, v rámci ktorého sa študenti vo vek 14-17 rokov a pedagógovia školy zúčastnia vzdelávaco-výchovných mobilít v Taliansku, Španielsku a Švédsku a ďalších projektových aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu . Naša škola bude hostiteľom partnerských škôl v októbri 2019. Cieľom projektu Sme iní, sme rovnakí, je sociálna inklúzia, spoznávanie iných kultúr, ich zvykov a tradícií, učenie sa tolerancii a porozumeniu rozdielnosti. S prácou a výsledkami projektu budú oboznámení zamestnanci a študenti škôl, rodičia a verejnosť prostredníctvom stretnutí, školských webových sietí, eTwinningu, Facebooku a lokálnych médií. 1.stretnutie Miesto: Istituto Istruzione…
štvrtok, 08 február 2018 11:25

Educate Slovakia 2018

Napísal(a)
V rámci projektu Educate Slovakia v termíne od 29. januára do 1. februára 2018 na našej škole pôsobili 4 stážisti – lektori anglického jazyka: Bohdan a Anton z Ukrajiny , Abigale a Fiani z Indonézie. Ich zásluhou naši žiaci získali nové informácie o ich krajinách nielen z geografického hľadiska, ale dozvedeli sa aj o tradíciách, kultúre, životnom štýle a známych osobnostiach Indonézie a Ukrajiny. Dôležitý bol samozrejme nielen anglický jazyk, ale aj kontakt so stážistami a malá exkurzia s nimi po Prešove. Takže naši žiaci aj stážisti mali možnosť rozšíriť si interkultúrne poznanie. PhDr. Viera Nižníková
štvrtok, 26 október 2017 18:45

Prezentácia PO.CITY

Napísal(a)
Dňa 12.10.2017 prebehla v kine Scala prezentácia prác žiakov, ktorí pod vedením učiteľa Petra Varchoľa spolupracovali s občianskym združením PO.CITY a aktívne sa podieľali na formovaní novej identity rovnomenného prešovského filmového festivalu. Náplňou našej práce bola realizácia nového loga, redizajn súčasného loga, navrhovanie fotopointu, príprava jednotného grafického layoutu pre plagáty a taktiež realizácia plagátov pre Kinofonik - sekciu pre premietanie nemých filmov. Vďaka tejto spolupráci si žiaci odnášali cenné skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť v praxi. Mgr. art. P. Varchoľ 
štvrtok, 10 december 2015 14:31

Moderná škola

               „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ Využitie a vybavenie fotoateliéru V rámci projektu „Modernizácia a skvalitňovanie vyučovacieho procesu na SUŠ Prešov“ sme vybavili náš síce už existujúci fotoateliér, no jeho vybavenie bolo veľmi strohé. Pomocou tohto projektu sme do fotoateliéru zakúpili fototechniku v hodnote 14.972,40 EUR, ktorá slúži nielen vyučujúcim, ale aj žiakom. Pomocou tejto techniky si dokážu žiaci na vyučovacích hodinách základov osobnej prezentácie vytvoriť vlastné portfólio, fotodokumentáciu a dokumentáciu k ročníkovým projektom a ku komisionálnym skúškam z hlavného odborného predmetu, na ktoré si najprv svoje výtvarné práce nafotografujú a následne počítačovo spracujú.…
štvrtok, 10 december 2015 14:30

Projekt KOMPRAX

Dňa 21.12.2012 bola na škole zrealizovaná súťaž v rámci projektu Komprax pod záštitou IUVENTY a pod vedením Júlie Žulovej z III.A triedy. Do súťaže sa zapojili J. Gľaba, Jozef Fečo a D. Galovics a B. Starinský. Súťažiaci predviedli svoju tvorbu v graffity na drevotrieskových paneloch. V celkovom vyhodnotení sa na prvom mieste umiestnil Dávid Galovics z I.A triedy, na druhom mieste Jozef Gľaba z III.B a na treťom mieste Jozef Fečo z IV.A triedy. Víťazné práce sú umiestnené v priestoroch školy. Výhercom srdečne gratulujeme. Fotogaléria
štvrtok, 10 december 2015 14:30

ENVIROPROJEKT 2012 - EKO-ATELIÉR

Prezentácie k projektu: Papier Ekonádoby Fotogaléria k projektu
štvrtok, 10 december 2015 14:29

Mladí pre mesto Prešov 2012

4. a 6. jún 2012 boli dva dni, ktoré skupina mladých ľudí využila na prezentáciu seba a svojej školy. Prezentovali sa maľbou na telo, kreslením, maľovaním, výrobou náušníc, fotením, maľovaním na textil a tiež sa tvorila veľká graffiti stena. Prvý deň bol psychicky náročný, pretože počasie sa s nami trosku zahralo v podobe výdatného dažďa. väčšina zmokla a bola im zima. Ale prišla streda a s ňou aj prekrásne počasie a tento deň nám vynahradil všetko. pri stánku sa zastavilo množstvo ľudí, ktorí si vyskúšali to čo ich zaujalo a následne si to zobrali so sebou ako spomienku a darček…
Strana 1 z 2