• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

REALITA kontra ILÚZIA My, žiaci ŠUP, sme 22. októbra 2019 navštívili REVOLUTION TRAIN. Tento vlak nikam necestoval, nemal plán cesty. Ale mal silné posolstvo.Pýtate sa aké? Ukázal nám príbeh, keď si mladí ľudia vybrali ilúziu namiestoreality. Vybrali si život v drogovej závislosti. Stali sa otrokminávykovej látky. Stratili sami seba, svoje sny a pochovali svoju budúcnosť. Každý z nás si z protidrogového vlaku odnáša svojeposolstvo, vstrebáva svoje pocity, ale všetci spoločne siodnášame silný zážitok a pocit zodpovednosti za vlastný život. Preto aj vám, milí spolužiaci, ktorí ste tam neboli, chceme odovzdať posolstvo Revolution train:Neskúšaj- neber- buď sám sebou. Vaši spolužiaci z …
Dňa 24.10.2019 sa na našej škole znova uskutočnila zábavná súťaž v tvorbe halloweenských masiek. Sme veľmi radi, že sa do tejto súťaže z roka na rok zapája čoraz viac žiakov s detailnejšie prepracovanými maskami a skvelými kostýmami. Tohtoročné masky boli inšpirované najmä filmovými a rozprávkovými postavami. Na prvom mieste sa umiestnila Sára Rinďová z I.A, na druhom mieste sa umiestnila Natália Horbaľová z III.B a na treťom mieste bola Michaela Bartošová z III.B. Všetkým oceneným, ale aj všetkým zúčastneným, srdečne blahoželáme a prajeme veľa skvelých nápadov do ďalšieho ročníka tejto súťaže. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Dňa 21.10.2019 sme v dvorane Ministerstva kultúry SR na námestí SNP v Bratislave prevzali ocenenie v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou ,,Slovensko, krajina v srdci Európy.“ Naša žiačka, Henrieta Džamová /PRO, III,A/, získala 2. miesto v 3.A kategórii /kresba, maľba, grafika/. 11. ročník súťaže bol venovaný životnej ceste, múzam a inšpiráciám veľkej osobnosti slovenského národa, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Vo vekovej kategórii 16 - 19 rokov sas podtémou ,,Odkiaľ prichádzam, kto som, kam idem“ popasovala Henrieta celkom netradične. Štefánika predstavila ako supermana v retro štýle filmových plagátov zo 70-tych rokov 20. storočia. Napriek tomu, že sa sa tento superhrdina objavil v …
Správu o projekte ERASMUS si môžete prečítať v prílohe alebo na tomto LINKU. 
Už názov predmetu APLIKOVANÁ EKONOMIKA na mnohých našich štvrtákov v septembri pôsobil dosť deprimujúco. Obávali sa, že ich zavalíme poučkami a náročnými ekonomickými výpočtami. Ale my sme sa rozhodli ponúknuť im iné možnosti. Predstavujeme im mnohé zaujímavé projekty, ktoré ponúkajú mladým ľuďom možnosti, ako sa realizovať v podnikateľskom sektore, či len nájsť odpoveď na jednoduchú otázku: Čo budem robiť po maturite? Jednou z potenciálnych možností je aj realizácia vlastného nápadu. Niekedy je tento nápad dosť kostrbatý a maturant je na pochybách, či môže v dravom konkurenčnom prostredí obstáť. Najmä, ak nededil po bohatom strýkovi. Jednou z možností, ako dostať nápad…
Dňa 15.10.2019 v priestoroch školskej galérie ŠUP na Vodárenskej ulici č. 3 v Prešove, v rámci projektu „Erasmus + (We are different We are similar)“ prebehlo otvorenie výstavy pod názvom „Kód pre ľudskosť“. Vystavené práce sa dotýkali problematiky Kyberšikana. Do tejto medzinárodnej výstavy svojimi výtvarnými artefaktmi prispeli žiaci zo Slovenska, Talianska, Španielska a Švédska. Odborná porota v zložení Mgr.art. Darina Varchoľová, Mgr.art. V. Seman, Mgr. P. Mikolaj a PaedDr. M. Valičková vyhlásili najlepšiu výhernú výtvarnú prácu. Cenu poroty získala žiačka Henrieta Džamová III.A PRO. Srdečne blahoželáme. PaedDr. M. Valičková FOTOGALÉRIA
Oznamovanie protispoločenskej činnosti Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zrušil doterajší právny predpis upravujúci danú oblasť (zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nová legislatíva nadväzuje na doterajšiu právnu úpravu, má však snahu zaistiť prehĺbenie, rozšírenie a zefektívnenie ochrany poskytovanej oznamovateľom protispoločenskej činnosti. Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 10 ods. 4 až 7 a podľa § 11 zákona je hlavný kontrolór PSK. Oznámenie je možné…
Dňa 21.10. 2019 sme si pripomenuli medzinárodný DEŇ JABLKA. Deň jablka (Apple Day), známy aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk, si pripomíname každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podľa organizátorov​ Dní jabĺk je​ jeho hlavným obsahom oslava aj zdôrazňovanie bohatstva odrôd tohto ovocia. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, môžu si ho dopriať aj pacienti…
Čarovná jeseň bránu farbám otvára a my máme jedinečnú šancu skúsiť zastaviť čas a pretlmočiť túto krásu prírody do našich interiérov. Príroda nám ponúka neopísateľné farebné čaro v tomto ročnom období a my sme sa ho pokúsili preniesť do priestorov našej školy. Žiaci pracovali v krúžku EKO ART s rôznymi prírodninami a výsledok ich snaženia Vám ponúkajú vo fotografiách.Žiaci krúžku EKO ART, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Feketeovej
Strana 7 z 8