• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Mikuláš 2019

Napísal(a)
Dňa 6. 12. 2019 sa na našej škole organizoval Mikuláš formou rozdávania sladkostí. Táto pekná tradícia je nám verná už niekoľko rokov a svedčí o tom, že aj niekedy maličkosť poteší. A práve táto veľkosť mála by nám mohla vydržať až do vianočných sviatkov, aby sme sa naučili tešiť z malých vecí, ktoré nemusia byť len množstvom darov pod vianočným stromčekom, pretože niekedy stačí len spomienka, úsmev, či sms-ka. Mgr. H. Čišková 

Kam po zš

Napísal(a)
Dňa 10. 12. 2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili prezentačnej akcie pod názvom KAM PO ZÁKLADNEJ ŠKOLE. Táto akcia sa konala na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove a jej cieľom bolo priblížiť študentom základných škôl možnosti pokračovania štúdia na stredných školách v Prešovskom kraji. Žiaci zo základných škôl boli zvedaví najmä na študijné odbory, ktoré im ponúkame, ako aj na talentové skúšky a ich následné uplatnenie v praxi po ukončení štúdia. Veľká vďaka patrí aj našim študentom Sofii Havirovej a Marekovi Šínovi z druhého ročníka, ktorí sa aktívne zapojili, či už prípravou samotného výstavného stánku, alebo prezentáciou našej…
Bližšie info nájdete tu: LINK
Dňa 8.11.2019 sa žiaci ŠUP, pod vedením PaedDr. A. Harčarikovej, zúčastnili školskej akcie s názvom NIE DROGÁM, ktorá bola organizovaná ABC CVČ v Prešove. Súťaž prebiehala na SOŠ lesníckej v Prešove. Zúčastnilo sa jej 18 stredných škôl z Prešova, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Naši žiaci boli zaradení do tretej skupiny. Súťaže boli zamerané na šikovnosť a obratnosť žiakov, rozhodoval čas v akom disciplínu splnili. Školy, ktoré obsadili prvé a druhé miesto v svojej skupine, postupovali do finálového kola. Ako škola sme sa umiestnili na 4. mieste. PaedDr. A. Harčariková
25. 11. 2019 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v kine SCALA, ktoré bolo venované 30. výročiu Nežnej revolúcie a malo názov NOVEMBER 89. Táto akcia mala spomienkový charakter na November 89 a zároveň bola apelom na mladú generáciu, aby vedela v budúcnosti zaujať stanovisko aj k takým činom, akým bola vražda novinára J. Kuciaka a jeho priateľky v roku 2018. Mgr. M. Feketeová
Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje 30. novembra od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. Aj na našej škole sme si pripomenuli tento deň. Využili sme ponuku zúčastniť sa súťaže určenej pre stredoškolákov zameranej na kybernetickú bezpečnosť. Otázky boli naozaj ťažké a naši prváci a druháci sa pri nich riadne zapotili... Ale snáď sa niečo nové aj naučili. Ing. K. Karľová
Dňa 12. 11. 2019 sme privítali našich prvákov do študentského života našej školy. Imatrikulácia prvákov sa niesla v duchu zábavy, súťaží a súperenia medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok prváci dokázali svojimi výkonmi, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. Dúfajme, že sa ich štúdium na našej škole neponesie v kvalite výstupov, pri ktorých kreslili svojich triednych učiteľov, ale že budú snaživí a že sa im bude dariť minimálne tak, ako na imatrikulácii. Zároveň veľké poďakovanie patrí druhákom, ktorí sa podieľali na príprave tejto študentskej akcie. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Informovaný súhlas a záväzná prihláška na Bienále ilustrácií v Bratislave 2019 nájdete v prílohe.
Strana 6 z 8