• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

NOVÉ POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR KU KORONAVIRUSU (9. marec 2020, 11.55 hod.)https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/
COVID -19 Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakťom. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky. Mäso a vajíčka dôkladne prevarte. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf COVID -19 Vážení rodičia, touto cestou Vás chceme požiadať o zabezpečenie hygienických potrieb - vlastné mydlo, uterák a vreckovky, pre každého žiaka školy (v zmysle každoročných pokynov na predchádzanie pandémie chrípky) ako prevenciu proti možnej nákaze koronavírusom. Časté umývanie rúk mydlom je jedno…
Predmet Aplikovaná ekonomika má už v názve, že otázky ekonomického charakteru treba aplikovať do bežného života. Dňa 18.2.2020 prijali naše pozvanie pracovníčky Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o ich kontrolnej činnosti, okorenenej o zážitky z praxe. Štvrtákov asi najviac zaujala téma prevádzkovania internetových obchodov, lebo sa aktívne zapájali do diskusie. Ing. K. Karľová
Nové informácie k maturitným skúškam nájdete na tomto linku: MATURITY - INFO Tiež si môžete pozrieť aj tieto videá o maturite: 1. VIDEO1 2. VIDEO2 3. VIDEO3
Opäť sa blíži deň všetkých zaľúbených, sviatok sv. Valentína. Hoci dnes má prevažne komerčnú podobu, kedysi bol skutočnou oslavou lásky a najmä obety jedného človeka pre šťastie ostatných.Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by sme nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa…
V dňoch od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá. Priebeh LK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Väčšina žiakov si vybudovala pozitívny vzťah k lyžovaniu, a tak odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom – Ing. arch. Novákovej Alžbete, Mgr. Mikolajovi Petrovi a inštruktorovi PaedDr. Mikovi Jozefovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do budúcna realizovať lyžiarske kurzy ako…
Strana 4 z 8