• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Bližšie informácie k talentovým skúškam na našej škole nájdete tu: LINK
Dobrý deň, žiadame všetkých rodičov žiakov 9. ročníka základnej školy, ktorých deti si podali prihlášku na štúdium na strednej škole v rámci prijímacieho konania konaného v tomto šk. roku 2019/2020 na našu Školu umeleckého priemyslu na Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove a neuviedli v prihláške telefónny kontakt ako aj emailovú adresu na rodiča, aby tak urobili v termíne do 6.5.2020 do 12.00 hod. zaslaním elektronickej správy (emailu) na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade potreby môžete kontaktovať aj sekretariát riaditeľa školy na telefónnom čísle 051-7711 458. Ďakujeme Vám za pochopenie a budeme čakať na Vaše emailové správy s potrebnými údajmi od…
Milí naši študenti. Ak cestujete vlakom, preštudujte si nasledujúce dva linky: LINK1 LINK2
Bližšie informácie k voľbám nájdete tu: LINK
Touto cestou oznamujeme, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 na Školu umeleckého priemyslu, Vodárenskej ul. č. 3 v Prešove, sa neuskutočnia v pôvodnomtermíne uvedenom v kritériách pre prijímacie konanie. Na základe rozhodnutia ministra školstva budú prijímacie skúšky následne realizované najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Konkrétny termín konania skúšok, ktorý bude škole určený odborom školstva Okresného úradu v Prešove, bude zverejnený na webovom sídle školy. V Prešove, dňa 30. 3. 2020. Ing. Katarína Pindešováriaditeľka ŠUP Prešov
Touto cestou Vám oznamujeme, že v súvislosti so zavedením opatrení, ktorými chceme prispieť k ochrane zdravia našich zamestnancov, ako aj zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom, pracujú zamestnanci školy v mimoriadnom režime a nie sme verejnosti prístupní. V termíne od 16.3.2020 až do odvolania bude možný iba telefonický kontakt na zamestnancov školy na tel. linke 051-7711 458 a tiež na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V Prešove, dňa 26. 3. 2020
Vážení rodičia a žiaci našej školy. Na základe momentálnej situácie v SR, od 16. 3. – 27.3.2020, žiaci ostávajú v domácom prostredí. Prerušuje sa vyučovanie v prostredí školy. Žiaci sa budú vzdelávať podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom elektronickej komunikácie, v našom prípade prostredníctvom EduPage.Žiakom budú príslušní vyučujúci v jednotlivých triedach zadávať pokyny, domáce úlohy v čase od 9:00 – 11:00 hod. V rámci vzájomnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom, si učitelia určia spôsob a čas kontroly splnenia zadaných úloh. Žiaci sú povinní sledovať a plniť úlohy, zadania a pokyny od učiteľov.Za pochopenie ďakujeme. PaedDr. Eštvanová

Oznámenie

Napísal(a)
Touto cestou oznamujeme, že v súvislosti so zavedením opatrení, ktorými chceme prispieť k ochrane zdravia našich zamestnancov, ako aj zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom, pracujú zamestnanci školy v mimoriadnom režime a nie sme verejnosti prístupní. V termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020 bude možný iba telefonický kontakt na zamestnancov školy na tel. linke 051-7711 458 a tiež na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V Prešove, dňa 13. 3. 2020 Ing. Katarína Pindešováriaditeľka ŠUP Prešov
Strana 3 z 8