• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Bližšie info nájdete tu: LINK
Dňa 8.11.2019 sa žiaci ŠUP, pod vedením PaedDr. A. Harčarikovej, zúčastnili školskej akcie s názvom NIE DROGÁM, ktorá bola organizovaná ABC CVČ v Prešove. Súťaž prebiehala na SOŠ lesníckej v Prešove. Zúčastnilo sa jej 18 stredných škôl z Prešova, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Naši žiaci boli zaradení do tretej skupiny. Súťaže boli zamerané na šikovnosť a obratnosť žiakov, rozhodoval čas v akom disciplínu splnili. Školy, ktoré obsadili prvé a druhé miesto v svojej skupine, postupovali do finálového kola. Ako škola sme sa umiestnili na 4. mieste. PaedDr. A. Harčariková
25. 11. 2019 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia v kine SCALA, ktoré bolo venované 30. výročiu Nežnej revolúcie a malo názov NOVEMBER 89. Táto akcia mala spomienkový charakter na November 89 a zároveň bola apelom na mladú generáciu, aby vedela v budúcnosti zaujať stanovisko aj k takým činom, akým bola vražda novinára J. Kuciaka a jeho priateľky v roku 2018. Mgr. M. Feketeová
Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti sa oslavuje 30. novembra od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. Aj na našej škole sme si pripomenuli tento deň. Využili sme ponuku zúčastniť sa súťaže určenej pre stredoškolákov zameranej na kybernetickú bezpečnosť. Otázky boli naozaj ťažké a naši prváci a druháci sa pri nich riadne zapotili... Ale snáď sa niečo nové aj naučili. Ing. K. Karľová
Dňa 12. 11. 2019 sme privítali našich prvákov do študentského života našej školy. Imatrikulácia prvákov sa niesla v duchu zábavy, súťaží a súperenia medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok prváci dokázali svojimi výkonmi, že si zaslúžia byť žiakmi našej školy. Dúfajme, že sa ich štúdium na našej škole neponesie v kvalite výstupov, pri ktorých kreslili svojich triednych učiteľov, ale že budú snaživí a že sa im bude dariť minimálne tak, ako na imatrikulácii. Zároveň veľké poďakovanie patrí druhákom, ktorí sa podieľali na príprave tejto študentskej akcie. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Informovaný súhlas a záväzná prihláška na Bienále ilustrácií v Bratislave 2019 nájdete v prílohe.
REALITA kontra ILÚZIA My, žiaci ŠUP, sme 22. októbra 2019 navštívili REVOLUTION TRAIN. Tento vlak nikam necestoval, nemal plán cesty. Ale mal silné posolstvo.Pýtate sa aké? Ukázal nám príbeh, keď si mladí ľudia vybrali ilúziu namiestoreality. Vybrali si život v drogovej závislosti. Stali sa otrokminávykovej látky. Stratili sami seba, svoje sny a pochovali svoju budúcnosť. Každý z nás si z protidrogového vlaku odnáša svojeposolstvo, vstrebáva svoje pocity, ale všetci spoločne siodnášame silný zážitok a pocit zodpovednosti za vlastný život. Preto aj vám, milí spolužiaci, ktorí ste tam neboli, chceme odovzdať posolstvo Revolution train:Neskúšaj- neber- buď sám sebou. Vaši spolužiaci z …
Dňa 24.10.2019 sa na našej škole znova uskutočnila zábavná súťaž v tvorbe halloweenských masiek. Sme veľmi radi, že sa do tejto súťaže z roka na rok zapája čoraz viac žiakov s detailnejšie prepracovanými maskami a skvelými kostýmami. Tohtoročné masky boli inšpirované najmä filmovými a rozprávkovými postavami. Na prvom mieste sa umiestnila Sára Rinďová z I.A, na druhom mieste sa umiestnila Natália Horbaľová z III.B a na treťom mieste bola Michaela Bartošová z III.B. Všetkým oceneným, ale aj všetkým zúčastneným, srdečne blahoželáme a prajeme veľa skvelých nápadov do ďalšieho ročníka tejto súťaže. Mgr. H. Čišková FOTOGALÉRIA
Strana 2 z 4