• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Školský rok 2019/2020 sme slávnostne otvorili už tradične v priestoroch kinosály CINEMAXu. Po tónoch štátnej hymny sa všetkým prítomným žiakom a pedagógom prihovorila pani riaditeľka, Ing. K. Pindešová. Vrelo privítala žiakov 1. ročníka a popriala im, aby sa im darilo v našej škole a maturantov „upozornila“ na perný školský rok pre nich. Zároveň privítala a predstavila nové panie zástupkyne, pani PaedDr. R. Eštvanovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole ako zástupkyňa pre všeobecné predmety a pani Mgr. L. Pločicovú, ktorá bude pôsobiť na našej škole v pozícii zástupkyne pre odborné predmety. Na záver popriala všetkým príjemný kultúrny zážitok z filmového…
- 7:45 zraz žiakov 1. ročníkov pred budovou školy- 9:00 zraz 2. - 4. ročníkov pred CINEMAX Prešov- 9:30 slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 v CINEMAXE Prešov spojené s filmovým predstavením Prosíme žiakov I. ročníka, aby sa vhodne obuli na presun pešo zo školy do OC Max. Mgr. L. Pločicová 
Prajeme Vám krásne prázdniny! 
Olympijský festival detí a mládeže Dňa 27.6.2019 sa uskutočnil Olympijský festival detí a mládeže - športový deň SUŠ, ktorého sa zúčastnili študenti celej školy, pod vedením PaedDr. Harčarikovej a pedagogického dozoru. Športové disciplíny prebiehali bez problémov a fair play zo strany súťažiacich ako aj rozhodcov. Súťažilo sa v stolnom tenise , floorbale a v mini hrách. Stolný tenis : 1 miesto I.B , 2 miesto III.B a 3 miesto II.B Floorball : 1 miesto – I. B , 2 miesto III.A a 3 miesto II.B Mini hry: 1 miesto III. A počet bodov 19, 2 miesto II. B počet bodov…
Krajinársky kurz žiakov II. ročníka v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnili v Kremnici. Kurz absolvovalo 31 žiakov. Cieľom krajinárskeho kurzu bolo rozvíjať pozorovacie schopnosti žiakov, naučiť ich vnímať a výtvarne vyjadriť zákonitosti priestorového videnia v plenéri, upevniť zručnosti žiakov v kresbe a maľbe, rozvíjať ich farebné cítenie, upevniť poznatky o perspektívnom zobrazení architektúry a krajiny s využitím rôznych výtvarných techník. Uvedené ciele sa podarilo plne zrealizovať. Ing. arch. A. Nováková FOTOGALÉRIA 
Bližšie info v prílohách. 
Výhercovia súťaže TRIČKO PRE ŠKOLU. Gratulujeme. Mgr. art. D. Varchoľová 
Len pol storočia stačilo ľudstvu na to, aby sa z najväčšieho výdobytku modernej doby stala ekologická katastrofa. Je načase položiť si otázku, či je prínos plastov väčší ako samotné negatívne dopady na životné prostredie. Ako sa s touto témou vysporiadali naši žiaci? Fotografie, plagáty, návrhy na šperky aj oblečenie ako využiteľná forma recyklácie vypovedajú o tom, že si všímajú svet okolo seba, diskutujú o tejto problematike a navrhujú riešenia. Patrik Hirčák /III.A PRO/ prispel do súťaže cyklom fotografií z okolia rómskej osady pri Fričke, kde sa panenská príroda nezastaviteľným tempom mení na jedno veľké smetisko. Mário Bujňák /III.A PRO/ sa…
Strana 1 z 10