• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Kolegyne a kolegovia, milí žiaci, život je jeden kolotoč, v ktorom sa nám zdá, že sa všetko točí stále dokola. No nie je to tak, pretože každá chvíľa je jedinečná a neopakovateľná. Týka sa to aj života v škole. Každý školský rok sa deje na škole to isté, ale iným spôsobom s iným priebehom. Obzvlášť to platí pre tento školský rok. Začali sme ho klasicky až do chvíle, kedy sa nám to celé obrátilo naruby. Prestali sme sa osobne stretávať a učili sme sa tak, ako nikdy predtým. Milí kolegovia, chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu,…
Študijný odbor: 8603M grafický a priestorový dizajn výsledková listina po 2. kole TS, 17. 6. 2020 Poradové číslo Kód žiaka stály Kód prijatia Umiestnenie Body za umelecký výkon Body za ZŠ spolu Celkový súčet bodov 1. S557 PT 1 90 245 335 2. S230 PT 2 92 205 297 3. S360 PT 3 96 85 181 4. S765 PT 4 59 75 134 5. S819 PR 5 89 44 133 6. S008 PT 6 63 61 124 7. S004 PR 7 89 30 119 8. S564 PR 8 64 54 118 9. S302 PR 9 71 30 101 10. S714…

Oznámenie

Napísal(a)
Dobrý deň, vážení rodičia a žiaci našej školy,v mene riaditeľky školy Ing. Kataríny Pindešovej,Vás chceme informovať o organizácii vyučovania na mesiaci jún 2020:1. Pre našu školu zostáva v platnosti vyučovanie v domácom prostredí (dištančné vzdelávanie - do školy žiaci nenastupujú).2. Preskúšanie žiakov na návrh vyučujúcich sa bude konať prezenčnou formou podľa osobitných pokynov.3. Dňa 26.6. 2020 ostáva v platnosti odovzdávanie šatní a kľúčov od skriniek podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi - triedni učitelia Vás budú informovať.4. Dňa 30. 6.2020 sa bude odovzdávať vysvedčenie za školský rok 2019/2020 podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi - podľa harmonogramov vypracovaných triednymi učiteľmi.Prosíme, vyššie spomenuté…
Strana 1 z 8