• Propagačné výtvarníctvo

  • Reklamná tvorba

  • Propagačná grafika

  • Grafický a priestorový dizajn

  • Grafický dizajn

Nové informácie k maturitným skúškam nájdete na tomto linku: MATURITY - INFO Tiež si môžete pozrieť aj tieto videá o maturite: 1. VIDEO1 2. VIDEO2 3. VIDEO3
Opäť sa blíži deň všetkých zaľúbených, sviatok sv. Valentína. Hoci dnes má prevažne komerčnú podobu, kedysi bol skutočnou oslavou lásky a najmä obety jedného človeka pre šťastie ostatných.Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Samozrejme, že by sme nemali prejavovať svoje city len jedenkrát v roku a kupovať množstvo nezmyselných darčekov, ale je milé svoje city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Pre nesmelých je sviatok zamilovaných šancou vyznať sa…
V dňoch od 27. 1. 2020 do 31. 1. 2020 sa študenti I. A a I. B triedy Školy umeleckého priemyslu v Prešove zúčastnili v rámci predmetu telesná a športová výchova lyžiarskeho kurzu v horskom rekreačnom stredisku Drienica- Lysá. Priebeh LK hodnotím na výbornej úrovni a môžem konštatovať, že ciele a úlohy kurzu boli splnené. Väčšina žiakov si vybudovala pozitívny vzťah k lyžovaniu, a tak odchádzali spokojní. Zároveň sa chcem poďakovať kolegom – Ing. arch. Novákovej Alžbete, Mgr. Mikolajovi Petrovi a inštruktorovi PaedDr. Mikovi Jozefovi, ktorí sa podieľali na plnení všetkých úloh. Odporúčam aj do budúcna realizovať lyžiarske kurzy ako…
V dňoch 29-31.01.2020 riaditeľka školy vyhlasuje chrípkové prázdniny. Nástup do školy je 04.02.2020 podľa platného rozvrhu. Výpisy klasifikácie za I.polrok sa budú odovzdávať 04.02.2020.

Úsvit 2020

Napísal(a)
Prihlášku a propozície k súťaži Úsvit nájdete na tomto linku - USVIT_TU! 
Strana 1 z 5